Actions

Work Header

0110 (สูญหนึ่ง หนึ่งศูนย์)

Work Text:

หนึ่ง
แบ่งเป็น
สอง

มีความเชื่อที่ว่าเทพสร้างมนุษย์ขึ้นมา แล้วฉีกกระชากร่างเป็นสองซีกให้ต้องค้นหาส่วนหนึ่งของกันและกัน
บ้างพบ บ้างไม่พบ
บ้างเชื่อว่าเทพเจ้าโกรธาที่ความรักของสองส่วนเหนือล้ำกว่าที่มนุษย์สองคนนั้นมีให้ทวยเทพ
จึงทำให้เจอเพียงพบพานแล้วจากหาย
แต่สำหรับเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น
..................
สอง
รวมเป็น
หนึ่ง

เราได้พบอีกครึ่งหนึ่งของวิญญาณ
ในลมหายใจแรกเมื่อออกจากครรภ์
ผมคือส่วนที่ขาดหายของเขา
เขาคือส่วนเติมเต็มของผม
เราสองเป็นหนึ่งเดียวกัน
เชื่อมโยงกันด้วยสายสัมพันธ์อันลึกล้ำกว่าแค่เลือดเนื้อเรือนกาย
ไม่ใช่แค่เพียงความนึกคิด ความชอบ สิ่งที่ถนัด 
สิ่งที่ต้องการ...ผมกับเขาเสพย์ซับสิ่งรอบกายร่วมกันราวแฝดสยามที่ใช้สายรกเดียว
เป็นภาพสมมาตรที่งดงามเหมือนเงาในกระจก
จนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นเข้ามา
..................
หนึ่ง
บวก
หนึ่ง
ไม่เท่ากับ
สาม

เธอทำให้สมดุลระหว่างเราเปลี่ยนไป
สิ่งที่ผมเคยทำได้เพื่อเขาผมกลับทำไม่ได้
และสิ่งที่เขาเคยทำให้ผมกลับไร้ความหมาย...
เหมือนตัวตนของผมครึ่งนึงขาดหาย
และพังทลายลง
..................
หนึ่ง
ลบ
หนึ่ง

แม้เกลียดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถลาจากไป
แม้รักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถคงอยู่เคียงข้าง
สายใยสีเลือด
เปราะบาง...แต่รัดรั้ง 
เหนี่ยวนำให้เราทั้งสองต่างเริ่มทำร้ายอีกฝ่ายอย่างช้าๆ
โดยไม่รู้ว่าในเวลาเดียวกันเรากำลังทำลายตัวเอง
กรีดเฉือน
ฉีกกระชาก
เนื้อหนัง
จน
หนึ่ง
กลายเป็น
ศูนย์