Actions

Work Header

Raz... Dwa... Trzy...

Work Text:

Raz… Dwa… Trzy… BOM!
          Biegłam ile sił w nogach pomiędzy agentami. Mieliśmy tylko chwilę zanim padnie kolejny granat, zanim wybuchnie kolejna bomba, zanim po raz kolejny zacznie się ostrzał.

Raz… Dwa… Trzy… BOM!
          Pierwsza twarz, zabójca. Druga twarz, szpieg. Trzecia twarz, dowódca wrogów. Wiedziałam już gdzie są. Wstałam. Ubrałam się. Byłam gotowa do akcji.

Raz… Dwa… Trzy… BOM!
          Wysadzili lewe skrzydło. Biegłam. Wysadzili prawe skrzydło. Biegłam. Wysadzili resztę budynku. Biegłam do drzew, a na mnie padał grad odłamków i tynku.

Raz… Dwa… Trzy… BOM!
          Wybuch. Krzyki na około. Strzały. Płacz ludzi. Krew. A ja chcę tylko uciec. Uciec jak najdalej.