Actions

Work Header

Tywyllwch Tywyllwch (Efallai mewn Gweddi)

Work Text:

Darlun mwy i gweld, cliciwch ar y ddarlun isod. =D