Actions

Work Header

Křižovatky

Work Text:

Milí čtenáři,
v první řadě děkuji za zájem o čtení této povídky. Momentálně je nedostupná, protože jsem ji psala na poslední chvíli (chtěla jsem prostě stihnout termín soutěže) a momentálně je stažena kvůli revizi. Objeví se snad do konce tohoto roku.