Actions

Work Header

Wyznanie winy

Work Text:

Wróciłeś! - Jakie to szczęście
Ujrzeć cię choć przez moment,
Gdy serce, strachem szalone,
Choć musi, na krok się nie śmie

Zdobyć. Jednemu tylko tobie
Będę mógł wyznać wszystko,
Z czym zeszłej nocy przyszło
Się zmierzyć; powiedz

Choć słowo otuchy,
Nie daj mi wstrzymać ręki,
Gdy werdykt, jeszcze daleki,
Nie musi oznaczać zguby:

Tylkom na ciebie czekał,
Tylko twych słów usłucham.