Actions

Work Header

Samotny szczyt

Work Text:

Dziś mi jesteś całkiem obcym człowiekiem:
Nie znam tego, kto surowym okiem,
Mniej łaskawie, niż patrzą bogowie,
Patrzy z godnym ich sądem. Dla ciebie

Ukrywałem zmianę, co w sercu
Toczy proces równy prawie zdradzie
I na szalach bezlitośnie kładzie
Z jednej strony - zwycięstwa laur,

Z drugiej zaś - śmierć oraz zgubę.
Czy kto pyta, czy łatwo mi przyszło
Rozlać krew waszą? Omotałem blizną
Równie krwawe serce. Ale zgubię duszę

Jeśli tym - na wieczność, nie moment -
Zdławię płacz nasz i żałobny lament.