Actions

Work Header

Star Sign Compendium (Miden Edition)

Chapter Text

Speaking of groupings, here are the Decanates in which the Zodiac can be divided. I did them even though I was tired. Having done so, I don't think the sample sizes are large enough for gleaning definitive information. So of course I added some minor speculation to a couple.

The dates are based off the real-world Zodiac and not corrected for the slight date differences of the WT signs, simply because I wasn't sure which decanates should be expanded or shrunk when they don't apply to ten days exactly. Take them with salt.

Mar 21-31

Apr 1-10

Yuichi Jin (9), Itsuki Fujisawa (10)

Apr 11-19

Mitsuru Tokieda (12), Izuho Natsume, Yuko Kumagai, Hiro Kitazoe, Rokuro Wakamura, [Yuki & Sakura Harunaga (18)]

Apr 20-30

Noboru Koarai (24), Madoka Ui, Shiori Usami, Tatsuhita Ikoma, Takuma Yuba (30)

May 1-10

Megumi Tokura (1), Sumiharu Inugai, Haruka Ayatsuji, [Akira,] Kyosuke Karasuma (9)

May 11-20

Katsumi Karasawa (17), Tsuneyuki Okudera (20)

May 21-31

Osamu Mikumo (25), Yutaka Kashio (29)

(Prone to overcompensation for own shortcomings?)

Jun 1-10

Eizo Netsuki (2), Masato Kageura, [Lowrise Lonri], Ryo Utagawa (10)

Jun 11-20

Ko Murakami (15), Atsushi Hokari, Rei Nasu (16)

Jun 21-30

Ai Kitora (26), Takeru Yuiga (30)

Jul 1-11

Ken Satori (1), Hana Somei, Reiji Kizaki, Rui Osano, Isami Toma, Akane Hiura (7)

Jul 12-22

Motokichi Kinuta (14), Maori Hosoi, [Lightning Mitsuhiko,] Yuma Kuga, Fumika Teruya, Kyoko Sawamura (22)

Jul 23-Aug 1

[Big Brother Hino (23),] Ren Tsukimi, Hikari Nire, Kirie Konami, Jun Arashiyama, Kotaro Suwa (1)

Aug 2-12

[Super Space Cat (6)], Sayoko Shiki (9)

Aug 13-22

Haya Kittaka (14), Shinnosuke Tsuji (16)

Aug 23-Sep 1

Mako Hitomi (28), Kei Tachikawa, Masamune Kido, Yuka Kon (1)

Sep 2-12

Yuta Miura (3), Kazuki Kurauchi, [Olga,] Tetsuji Arafune (9)

Sep 13-22

Toru Narasaka (14), Rin Kagami, Kohei Izumi, Yotaro Rindo (22)

Sep 23-Oct 2

Soya Kazama (24), Koji Oki, [Marie, Kanarin,] Shuji Miwa (2)

Oct 3-13

Daichi Tsutsumi (11)

Oct 14-22

Masahumi Shinoda (2), Yoko Katori, Shun Midorikawa (20)

(This Decanate seems goofy in a way that's throwing me off.)

Oct 23-Nov 1

Nono Fujimaru (24), [Reiichirou Shindou,] Masataka Ninomiya, Makoto Chano (30)

Nov 2-11

Takumi Rindo (2), Raizo Terashima, Kai Minamisawa, Shohei Kodera (10)

Nov 12-21

Kazuto Tonooka (21), [Ryuunosuke (22)]

Nov 22-Dec 1

Kuniharu Kakizaki (25), Taichi Betsuyaku, Yosuke Yoneya, [Rilienthal,] Futaba Kuroe (30)

Dec 2-11

Kotaro Tomoe (2), Tsukihiko Amo, [Wilbur,] Satoshi Mizukami, Yuzuru Ema (9)

Dec 12-21

Shiro Kikuchihara (14)

Dec 22-31

Nozomi Kako (25)

Jan 1-10

Shinji Fuyushima (3), Haruaki Azuma, An Kobayakawa (10)

Jan 11-19

Kazuaki Oji (11), [Tetsuko Hino (11),] Mirai Hatohara, [Shubain], Hisato Sasamori (18)

Jan 20-29

Aki Hiyami (25)

Jan 30-Feb 8

Yu Kunichika (2), Yukari Obishima (4)

Feb 9-18

Yoshito Hanzaki (10), Chika Amatori, Daisuke Ashihara, [The Other Usami], Tatsuya Kuruma, [Pietro (18)]

Feb 19-29

Kaho Mikami (23), Mai Kitagawa (28)

Mar 1-10

Risa Maki (1)

Mar 11-20