Actions

Work Header

Tsunami

Work Text:

Kot val, ki prihaja iz velike daljave,
je njegovo hrepenenje treščilo ob obalo sedanjega trenutka
- in spoznal je, da časa ni,
leta niso minila,
njegovo srce je večno mlado
in kar se poraja v njegovih globinah,
ne more ne umreti ne živeti - brez nje.