yomikoma

A yomikoma robot, reading a book.Recent works