1 Work in Gặp nhau cuối năm | Táo Quân (TV)

Listing Works

 1. Tags
  Summary

  Chương trình Táo Quân được ví như một truyền thống của người Việt Nam đã dừng lại nhưng những dư âm của chương trình vẫn còn vang vọng mãi.

  Xin được gõ chút câu chữ tạo thành một mẩu chuyện nhỏ.

  Việt Nam quyết thắng đại dịch.

  Language:
  Tiếng Việt
  Words:
  702
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  13
  Hits:
  53

Filters

Filter results:
Submit

Include

?
Include Ratings
Include Warnings
Include Categories
Include Fandoms
Include Characters
Include Relationships
Include Additional Tags

Exclude

?
Exclude Ratings
Exclude Warnings
Exclude Categories
Exclude Fandoms
Exclude Characters
Exclude Relationships
Exclude Additional Tags

More Options

Crossovers
Completion Status
Word Count
Date Updated
Submit