1 - 20 of 213 Works in Dmitry Medvedev

Pages Navigation

Listing Works

 1. Tags
  Summary

  你注意过电视上那些高官显贵的结局吗?
  不是那些把控政府的国家首脑,而是在某个时间担任要职,最后又因为各种原因离开政坛的人们。
  有人追溯过他们的结局吗?
  或者很多人根本就是没有结局的。
  ——
  克里姆林宫守则的一部分,依旧是CP向不清晰,微悬疑
  AU世界

  Series
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  3,015
  Chapters:
  2/?
  Kudos:
  37
  Hits:
  70
 2. Tags
  Summary

  写了些短篇,互相之间有联系。萍晶必须he所以这是个甜甜甜的系列,今天也是文笔虽烂也要努力整活的一天🤤🤤

  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  26,309
  Chapters:
  14/?
  Comments:
  30
  Kudos:
  52
  Bookmarks:
  2
  Hits:
  1477
 3. Tags
  Summary

  Vladimir trở thành "Omega mà mọi Alpha của nước Nga muốn chinh phục nhất"
  Dmitry liền đáp lại cứ nằm mơ tiếp đi.

  Series
  Language:
  Tiếng Việt
  Words:
  2,304
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  2
  Kudos:
  37
  Hits:
  42
 4. Tags
  Summary

  The reality of a person appears when he already gets what he wants. Dmitry Anatolievich learns from that in a different way

  Language:
  English
  Words:
  45,511
  Chapters:
  8/?
  Comments:
  34
  Kudos:
  30
  Bookmarks:
  1
  Hits:
  1340
 5. Tags
  Summary

  九十年代,在一个短暂假日产生的浓烈又短暂的迷恋。

  Series
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  9,355
  Chapters:
  2/2
  Kudos:
  7
  Hits:
  99
 6. Tags
  Summary

  普拉东诺夫:不说别的人,我到底给自己做了些什么?我在自己身上播种了什么,培植了什么?而现在!可怕的丑陋……可怕的!罪恶在我的周围游荡,它玷污了大地,它吞噬着我精神上的兄弟[...]我今年二十七岁,到了三十岁我将还是这样——我看不到会有什么变化!——然后是饱食终日,麻木不仁,对于一切精神上的东西都心灰意懒,而那就是死亡!生活完蛋了![...]要是我这个不幸的人有力量,我就把您连同我一同从这个泥潭中拔出来……生活!我们为什么不能像我们所应该的那样生活!
  契诃夫《没有父亲的人》

  基于叶利钦把钢笔给了普京但普京没有把这个钢笔给梅德韦杰夫的一些笔奸文淆
  外带梅老师获赠玛丽亚·费奥多罗夫娜皇太后(尼古拉二世的妈)的香水的梗(2011)

  叶利钦的钢笔:Montegrappa Dragon银色款,看起来真的很适合做一些事情……

  Series
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  4,916
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  5
  Hits:
  81
 7. Tags
  Summary

  我们曾是朋友,但时下形同陌路。事实确也如此用不着隐瞒和伪装,好像羞于言及似的。
  我们是两艘船,有各自的目的地和航线。我们可能在航行中交会,同庆节日,而且已经这样做了。此后,两艘勇敢的船只静泊于同一个海港和同一个太阳下,看似二者皆达目的。然而,我们各自的使命有着强大无比的力量,它旋即驱散我们至不同的海域和航线,或许,我们再也无缘相会了[…]我们彼此必然成为陌生人,这是控驭我们的铁则!唯其如此,我们彼此应该更加尊重才是![…]
  人生苦短,我们的视力无奈过于微弱,以至于不可能超越崇高的朋友关系。如此,让我们还是信奉似天上的星儿般的友谊吧——即使我们彼此不得不成为地球上的敌人。
  尼采《快乐的科学》§279

  “诺亚的方舟里有他这只被阉割了又被喂了壮阳药的熊的位置。”

  梗:俄国网友说梅儿子被普当人质了
  概括:普逼梅当着儿子的面强奸自己

  Series
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  5,627
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  10
  Hits:
  151
 8. Tags
  Summary

  告别永远是在雨中。

  Series
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  3,385
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  1
  Kudos:
  7
  Hits:
  110
 9. Tags
  Summary

  He knew that he should not be entertaining such delusions. However, he cannot help it as his heart swells every time he sees that wide smile on the usually reserved face, and the twinkle on those icy eyes.

  Language:
  English
  Words:
  380
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  2
  Kudos:
  8
  Hits:
  82
 10. Tags
  Summary

  露西亚总统最近似乎遇到了小麻烦,而这麻烦一个月才能消失不见。

  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  3,635
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  1
  Kudos:
  9
  Bookmarks:
  1
  Hits:
  226
 11. Tags
  Summary

  他将过往封存在十字架里,冰窟与艳阳之间的东风承载起值得渴望的将来。

  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  7,947
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  10
  Kudos:
  21
  Hits:
  299
 12. Tags
  Summary

  即便我得以攀登上发展阶梯的最高一层台阶——即使是那样我也要敦请你们为我认真计算一下生活条件和历史所付出的全部代价,认真计算一下腓力二世者流的偶然性、迷信及宗教裁判所的全部代价,不然我会从最高一层台阶上一头栽下来。我的亲兄弟中哪怕有一个人不幸,我也不会心安理得。
  别林斯基的私人通信

  起源:俄国网友对梅德韦杰夫发表反犹言论
  我:好的,便雅悯部族的保罗变扫罗准备起来了(梅的妈的父名确实是veniaminovna)
  also新耶路撒冷的部分设定来自Vladimir Sharov的The Rehearsal(我用力推荐这个作者)

  梅被安排去修道院考斯普雷保罗(普=耶稣),正式演出的时候忽然他变身朗基努斯杀死了普京。

  Series
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  6,064
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  1
  Kudos:
  46
  Hits:
  108
 13. Tags
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  8,651
  Chapters:
  9/?
  Kudos:
  28
  Hits:
  1013
 14. Tags
  Summary

  And when I look into your eyes, I will weep for having loved someone like you, since my heart has been taken from my soul. Then I will lift my chin, facing death bravely as I long for another ending.

  Language:
  English
  Words:
  766
  Chapters:
  1/?
  Comments:
  2
  Kudos:
  9
  Hits:
  114
 15. Tags
  Summary

  沃伊尼茨基:我现在四十七岁了,就假定我能活到六十岁,那我还得活十三年,这够多长啊!这漫长的十三年,可教我怎么往下过啊?没有一点东西来充实我这个生命!你明白吗……你明白吗,我真恨不得能够改一个样子来过我的余年呐!我真恨不得能够在一个温和的清晨,一醒,就觉得自己已经 过起了一种新生活来了,过去的也都忘了,都化成云烟了!要开始一种新生活……告诉我,告诉我,我怎样才能做到呢?……从哪里入手呢?……
  阿斯特罗夫:算了!还谈什么新生活呢!我们两个人都把自己的生活糟蹋得无可挽救了。……那些活在我们以后一两百年的人们,那些因为我们这样愚蠢地、无谓地糟蹋了我们的一生而瞧不起我们的人们,也许会找到能够幸福的方法,至于我们两个人呐……我们却只剩下一个希望了:只有到坟墓里去看些个梦境吧,谁知道呢,说不定还是很如意的梦呢。
  契诃夫《万尼亚舅舅》

  广义上的重生梅水仙
  aka重生老梅带小梅走出普京PUA阴影(并或许毁灭世界)

  老梅名字:沙波什尼科夫,莫尼登·弗拉基米罗维奇(Мониден Владимирович Шапошников)

  Series
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  11,064
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  2
  Kudos:
  13
  Hits:
  142
 16. Tags
  Summary

  Vị tổng thống vĩ đại của nước Nga dùng chính mình để gìn giữ niềm tự hào và vinh quang của đất nước. Điều đó khiến Dmitry ngưỡng mộ, đồng thời khơi dậy sự say mê và khao khát người kia của cậu.

  Series
  Language:
  Tiếng Việt
  Words:
  2,995
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  3
  Hits:
  105
 17. Tags
  Summary

  在友谊和爱中已经有了这种自由,我们在自己内部不是片面的,而极愿意在对他物的关系中限制自己,并且在这种限制中明知道自己本身。 在这一规定性中人不应当感到自己是被规定的,相反地,由于他把它物作为它物来观察,他才具有自尊感。所以自由既不存在于无规定性中,也不存在于规定性中,自由同时是它们两者。把自己完全局限于一定事物的意志是固执者的意志,他不具有这种意志时,就感到不自由了。但是意志是不受某种局限的东西的约束的,它必然要越此前进,因为意志的本性不是这种片面性或约束性。
  黑格尔《法哲学原理》§7

  肉体梅普精神普梅,没有人可以从我手里夺走阳痿梅老师

  梗是推特俄国朋友们的笑话:梅到底是被普京关在地下室里磕了多少?!
  字面意思:梅被关在地堡里喂药做dildo

  Ich möchte gerne zu erklären dass ich Putin, den Mensch, den President, den Politiker, und den Bürger, nicht unterstützen.

  Series
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  5,694
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  1
  Kudos:
  20
  Hits:
  290
 18. Tags
  Summary

  *ALL普群五一接龙活动
  *作者:一点分寸、老 K、一只大云朵、LOVEXWLS、LUPIN、惜命、烬春风

  备受众人宠爱的、娇贵的总统先生因为重感冒而从公众视线中消失了十天

  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  14,049
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  2
  Kudos:
  20
  Bookmarks:
  2
  Hits:
  670
 19. Tags
  Summary

  Trái tim của Vladimir luôn nghĩ cho Tổ quốc, nghĩ cho nhân dân, nhưng lại không nghĩ cho chính mình. Và điều này khiến Dmitry rất tức giận và quyết định trút giận lên Vladimir.

  Series
  Language:
  Tiếng Việt
  Words:
  2,673
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  4
  Kudos:
  6
  Hits:
  214
 20. Tags
  Summary

  还是有原梗的改图x
  好喜欢老两口啊

  Series
  Language:
  中文-普通话 國語
  Words:
  52
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  6
  Hits:
  216

Filters

Filter results:
Submit

Include

?
Include Ratings
Include Warnings
Include Categories
Include Fandoms
Include Characters
Include Relationships
Include Additional Tags

Exclude

?
Exclude Ratings
Exclude Warnings
Exclude Categories
Exclude Fandoms
Exclude Characters
Exclude Relationships
Exclude Additional Tags

More Options

Crossovers
Completion Status
Word Count
Date Updated
Submit

Pages Navigation