Archive FAQ > Từ Khóa

Thế nào là một từ khóa?

Từ khóa có thể là một từ, hoặc một cụm từ có chứa thông tin về một tác phẩm, có thể được tạo ra bởi bất kỳ tác giả nào viết fic hay người nào sở hữu đánh dấu trang trên Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Những từ khóa này được sử dụng để chỉ rõ Rating (Phân Loại tác phẩm), Warnings (Cảnh Báo), Fandoms (Cộng Đồng Fan), Categories (Hạng Mục), Characters (Nhân Vật) và Relationships (Quan Hệ) phù hợp. Những thông tin khác có thể được thêm bằng cách dùng Additional Tags (Từ Khóa Bổ Sung). Để hiểu thêm về những từ khóa này, xin hãy tham khảo Có những dạng từ khóa nào?

Từ khóa cũng cho phép bạn tìm kiếm hoặc lọc tác phẩm. Chọn một từ khóa và hệ thống sẽ tự động cho ra tất cả những tác phẩm hoặc đánh dấu trong Kho tàng sử dụng từ khóa đó, hoặc những từ khóa mẫu được liên kết với nó. Việc này có hơi khác với cách từ khóa hoạt động ở những website khác. Xin hãy tham khảoCác từ khóa mẫu hoạt động như thế nào? để biết thêm chi tiết.

Các từ khóa được sắp xếp như thế nào?

Các từ khóa được sắp xếp bởi những người sắp xếp từ khóa (tình nguyện viên trong ban Sắp Xếp Từ Khóa) theo Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa (bằng tiếng Anh).

Những người sắp xếp từ khóa xây dựng quan hệ giữa các từ khóa theo các cấu trúc sau:

 • Media (Dạng Phương Tiện) - TV Shows
  • Fandom (Fandom) - 쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비 | Goblin (TV)
   • Characters (Nhân Vật) - Choi Tae Hee, Happy (Goblin), Kim Sun | Sunny
    • Relationships (Mối Quan Hệ) - Choi Tae Hee/Ji Eun Tak, Kim Sun | Sunny/Wang Yeo | Grim Reaper
   • Additional Tags (Từ Khóa Bổ Sung) - Lấy cảm hứng từ Goblin (K-drama)

Những người sắp xếp từ khóa có trách nhiệm tạo và định dạng đúng các từ khóa mẫu. Họ cũng đính kèm các từ khóa đề cập đến cùng fandom, nhân vật, mối quan hệ hoặc thông tin bổ sung cho các từ khóa mẫu. Để được giải thích kỹ hơn về các từ khóa mẫu và vai trò của chúng trên Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), hãy tham khảo Các từ khóa mẫu hoạt động như thế nào?

Các từ khóa không viết bằng tiếng Anh được sắp xếp như thế nào?

Các từ khóa được tạo thành từ khóa mẫu dựa theo Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa (bằng tiếng Anh) của Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Nói chung, các hướng dẫn được thiết kế để mô tả dạng phổ biến nhất của từ khóa, nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy. Ví dụ, các fandom và các nhân vật từ các nguồn không phải tiếng Anh thường bao gồm ngôn ngữ gốc được phiên âm bằng các ký tự Latinh.

Bạn luôn được hoan nghênh tạo các từ khóa (và các tác phẩm!) bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn. Tuy nhiên, do có hạn chế về kỹ thuật và nguồn nhân lực, các từ khóa sẽ được sắp xếp bằng chữ viết Latinh và theo ý nghĩa của chúng trong tiếng Anh. Khi bạn tạo một từ khóa bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, nó sẽ được dịch hoặc phiên âm bởi các tình nguyện viên của chúng tôi và sau đó được sắp xếp như các từ khóa tiếng Anh. Tham khảo Từ khóa được sắp xếp như thế nào? để biết thêm chi tiết.

Ví dụ:

 • Nếu bạn đăng một tác phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha với từ khóa muerte temporal de personajes từ khóa này sẽ được dịch lại, sau đó sẽ được đồng nghĩa với từ khóa mẫu tiếng Anh Temporary Character Death (Nhân Vật Chết Tạm Thời).
 • Nếu như bạn đăng một tác phẩm bằng tiếng Trung và sử dụng từ khóa mối quan hệ 沈巍/赵云澜, từ khóa này sẽ được phiên âm thành các ký tự Latinh và được đồng nghĩa với từ khóa mối quan hệ Shěn Wēi/Zhào Yúnlán.

Tại sao tôi không tìm thấy từ khóa tôi muốn sử dụng?

Các từ khóa phải được đính kèm vào tác phẩm hoặc dấu trang trước khi được xuất hiện trên Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Ngoài ra, chỉ các từ khóa mẫu được xuất hiện trong các mục tự động hoàn thành. (Để biết thêm phần này, hãy xem Các từ khóa mẫu hoạt động như thế nào?)

Nếu bạn không thể tìm thấy một từ khóa mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể tự tạo một thẻ mới. Chỉ cần bỏ qua mọi đề xuất tự động hoàn thành và nhập đầy đủ từ khóa. Hãy chắc chắn bạn sử dụng "Enter" trên bàn phím hoặc chèn dấu phẩy sau mỗi từ khóa! Bạn có thể lặp lại quá trình này cho đến khi tất cả các từ khóa bạn mong muốn được liệt kê. Hãy xem Làm thế nào để gắn từ khóa cho tác phẩm để dễ được tìm thấy? để biết thêm các mẹo.

Có những dạng khác nhau nào của từ khóa?

Mỗi từ khóa của Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) thuộc về một trong nhiều loại từ khóa khác nhau. Mỗi loại từ khóa lại truyền đạt thông tin khác nhau cho người sử dụng.

Rating (Phân Loại)
Phân Loại sẽ đo lường mức độ nặng của nội dung tác phẩm để cho người dùng biết liệu tác phẩm có phù hợp với họ không. Các phân loại và định nghĩa của chúng như sau:
Not Rated (Miễn Phân Loại)
Đây là tùy chọn mặc định. Để tìm kiếm, sàng lọc và các chức năng AO3 khác, nhãn phân loại này có thể sẽ được xử lý giống với các nội dung trưởng thành và các nội dung khiêu dâm.
General Audiences (Phổ Biến)
Nội dung ít có khả năng gây bức bối cho bất kỳ ai, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Teen And Up Audiences (Thiếu Niên Trở Lên)
Nội dung có thể không phù hợp với người đọc dưới 13 tuổi.
Mature (Trưởng Thành)
Nội dung có chứa chủ đề dành cho người lớn (tình dục, bạo lực, v.v.) nhưng chưa đến mức quá chi tiết như nội dung khiêu dâm
Explicit (Nội Dung Khiêu Dâm)
Nội dung có chứa chủ đề người lớn một cách chi tiết, ví dụ như cảnh quan hệ tình dục, cảnh bạo lực, v.v.
Khi người đọc truy cập một tác phẩm được phân loại Not Rated, Mature, hoặc Explicit hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo rằng tác phẩm có thể chứa nội dung người lớn. Cảnh báo có thể được tắt trong tùy chỉnh của bạn; hãy tham khảo Làm thế nào để tắt cảnh báo truy cập các nội dung người lớn? để biết thêm chi tiết.

Nếu một tác phẩm chưa được phân loại phù hợp, bạn có thể báo cáo cho ban Xử Lý Lạm Quyền theo Điều Khoản Dịch Vụ (bằng tiếng Anh).
Archive Warnings (Cảnh Báo của AO3)
AO3 yêu cầu tác giả phải cảnh báo - hoặc chọn không cảnh báo - cho một danh sách ngắn các cảnh báo phổ biến: Graphic Depictions of Violence (Nội Dung Bạo Lực - Đẫm Máu), Major Character Death (Cái Chết của Một Nhân Vật Chính), Rape/Non-Con (Cưỡng Hiếp), và Underage (Hoạt Động Tình Dục Của Trẻ Em Dưới 18 Tuổi). Chúng tôi cũng cung cấp các tùy chọn để cảnh báo cho các nội dung khác trong Từ Khóa Bổ Sung hoặc hoàn toàn không cảnh báo nội dung nào. Các cảnh báo và định nghĩa của chúng như sau:
Graphic Depictions Of Violence
Nội dung có chứa cảnh bạo lực đẫm máu, cảnh bạo lực được miêu tả rõ ràng.
Major Character Death
Nội dung có chứa cái chết của một nhân vật chính. Việc nhân vật có được tính là nhân vật chính hay không là tùy theo ý của tác giả.
Rape/Non-Con
Nội dung chứa hoạt động tình dục không đồng thuận.
Underage
Nội dung chứa các miêu tả rõ ràng hoặc mô tả hoạt động tình dục của các nhân vật dưới 18 tuổi.
Người sáng tạo cũng có thể chọn Creator Chose Not To Use Archive Warnings(Người Sáng Tạo Không Sử Dụng Cảnh Báo Của AO3) nếu cảnh báo có thể áp dụng cho tác phẩm nhưng họ không muốn sử dụng chúng (ví dụ: để tránh tiết lộ trước nội dung), hoặc or No Archive Warnings Apply(Các Cảnh Báo Của AO3 Không Thể Áp Dụng Được) nếu không cảnh báo nào áp dụng vào nội dung.

Nếu một tác phẩm không được gắn thẻ với các cảnh báo thích hợp, nó có thể được báo cáo cho ban Xử Lý Lạm Quyền theo Điều Khoản Sử Dụng (bằng tiếng Anh).
Category (Hạng Mục)
Từ khóa hạng mục cho biết mối quan hệ lãng mạn và/hoặc tình dục nào được mô tả trong tác phẩm. Các hạng mục có sẵn là:
F/F (Nữ/Nữ)
Mối quan hệ nữ/nữ.
F/M (Nữ/Nam)
Mối quan hệ nữ/nam.
Gen (Chung)
Chung: không có mối quan hệ lãng mạn hoặc tình dục, hoặc mối quan hệ không phải là trọng tâm chính của tác phẩm.
M/M (Nam/Nam)
Mối quan hệ nam/nam.
Multi (Nhiều)
Nhiều hơn một loại mối quan hệ hoặc mối quan hệ với nhiều người.
Other (Khác)
Mối quan hệ không được bao gồm trong các hạng mục khác.
Fandom (Fandom)
Từ khóa Fandom chỉ định nguồn của tác phẩm. Các tác phẩm và đánh dấu trang sử dụng từ khoá của một fandom sẽ xuất hiện ở danh sách từ khóa mẫu của fandom đó.

Nhiều hơn một từ khoá fandom, được phân tách bằng dấu phẩy, có thể được sử dụng cho cùng một tác phẩm, miễn là các fandom đó đều có mặt trong tác phẩm. Các tác phẩm này sẽ xuất hiện trong danh sách của các từ khóa fandom và thường sẽ có thể được lọc dưới dạng tác phẩm phối hợp nhiều fandom.

Nếu một tác phẩm được gắn từ khóa với fandom không có trong tác phẩm đó, người đọc có thể báo cáo cho ban Xử Lý Lạm Quyền theo Điều Khoản Dịch Vụ (bằng tiếng Anh).
Relationships (Mối Quan Hệ)
Từ khóa mối quan hệ xác định những nhân vật ở trong một mối quan hệ lãng mạn hoặc không lãng mạn trong tác phẩm. Từ khóa mẫu của mối quan hệ thường sử dụng tên đầy đủ của các nhân vật đó (ví dụ: Elizabeth Bennet/Fitzwilliam Darcy hoặc Alphonse Elric & Edward Elric). Các từ khóa mối quan hệ khác nhau phải được phân tách bằng dấu phẩy và có thể sử dụng nhiều hơn hai nhân vật, nhưng một từ khóa mối quan hệ không thể vừa lãng mạn vừa không lãng mạn. Để biết chi tiết về cách phân biệt mối quan hệ lãng mạn và không lãng mạn trong các từ khóa của bạn, hãy tham khảo Làm thế nào để gắn từ khóa cho mối quan hệ lãng mạn hoặc không lãng mạn?
Characters (Nhân Vật)
Từ khóa nhân vật chỉ định một hoặc nhiều nhân vật xuất hiện trong tác phẩm. Tên đầy đủ (tên riêng và họ) thường được sử dụng để tránh nhầm lẫn. Cũng cùng vì thế mà các nhân vật chỉ có một tên sẽ được đồng hóa với fandom trong ngoặc đơn - ví dụ: Gabriel (Ghost in the Shell), Gabriel (Good Omens) hoặc Gabriel (Supernatural).

Nếu bạn bao gồm các nhân vật tự tạo, bạn có thể chọn sử dụng các từ khóa hiện có - chỉ cần bắt đầu nhập "nhân vật tự tạo" cho danh sách. Các tên nhân vật khác nhau phải được phân tách bằng dấu phẩy và bất kỳ số lượng từ khóa nhân vật nào cũng có thể được thêm vào tác phẩm.

Từ khóa mẫu về nhân vật được tạo theo hướng dẫn cụ thể, vì vậy chúng có thể khác với kỳ vọng của bạn, tùy thuộc vào fandom. Để biết thêm chi tiết về các từ khóa được tạo thành mẫu, hãy tham khảo Các từ khóa mẫu hoạt động như thế nào?
Additional Tags (Từ Khóa Bổ Sung)
Các từ khóa bổ sung (hoặc dạng tự do) bao gồm mọi chi tiết không được làm rõ bởi các hạng mục khác, bao gồm mọi cảnh báo cho nội dung không nằm trong Cảnh báo AO3. Các từ khóa bổ sung có thể cho biết những thông tin hữu ích như thể loại tác phẩm, kiểu fandom có trong tác phẩm, cộng đồng mà tác phẩm hướng tới, thời điểm tác phẩm diễn ra trong bản gốc, vị trí hoặc khái niệm cụ thể liên quan trực tiếp tới fandom đó. Các thẻ này cũng được sử dụng để sửa đổi các nhân vật hoặc từ khóa mối quan hệ; ví dụ: Jesse McCree là một từ khóa mẫu về nhân vật, nhưng đối với các tác phẩm về anh ta với tư cách là một người cá, từ khóa bổ sung Merperson Jesse McCree (Người cá Jesse McCree) sẽ tồn tại. Từ khóa bổ sung không được gắn vào từ khóa nhân vật hoặc mối quan hệ. Để biết thêm thông tin về cách các từ khóa liên quan đến và lọc nội dung, hãy truy cập Làm thế nào gắn từ khóa để các tác phẩm dễ được tìm thấy?

Các từ khóa mẫu hoạt động như thế nào?

Các từ khóa mẫu xuất hiện trong tính năng lọc trên Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) - có nghĩa là chúng xuất hiện trong tự động hoàn tất khi tạo tác phẩm hoặc dấu trang và khi tìm kiếm và lọc các tác phẩm. Những người Sắp Xếp Từ Khóa cung cấp các kết nối từ khóa để đặt chúng vào ngữ cảnh. Ví dụ: chúng tôi gán các từ khóa nhân vật cho các từ khóa fandom, khiến chúng hợp nhất để khi bạn đăng tác phẩm thuộc một fandom, các nhân vật trong fandom đó sẽ xuất hiện đầu tiên trong tự động hoàn tất.

Nói chung, hình thức rõ ràng nhất, dễ tiếp cận nhất của một từ khóa sẽ được chuyển thành mẫu, và tất cả các từ khóa khác có cùng một khái niệm với nó sẽ được liên kết với từ khóa mẫu dưới dạng từ khóa đồng nghĩa. Tìm kiếm hoặc chọn một từ khóa đồng nghĩa sẽ tìm thấy kết quả từ từ khóa mẫu và tất cả các từ khóa được gắn vào cùng. Các từ khóa mối quan hệ mẫu thường liệt kê các nhân vật trong nó dựa theo họ của các nhân vật đó, xếp theo thứ tự bảng chữ cái, với một vài ngoại lệ. Hãy xem Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa - Mối Quan Hệ (bằng tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Ví dụ:

 • Người dùng nhập Shakespeare/Nobunaga, Shakesnaga, William Shakespeare/Oda Nobunaga.
 • Người sắp xếp từ khóa sẽ tạo từ khóa mẫu Oda Nobunaga/William Shakespeare và liên kết mọi từ khóa đồng nghĩa với nó.
 • Oda Nobunaga/William Shakespeare xuất hiện trong bộ lọc và trên mục tự động hoàn tất của Post New Work (Đăng Tải Tác Phẩm Mới). Tìm kiếm từ khóa này cũng sẽ tìm thấy tất cả các tác phẩm sử dụng các từ khóa được liên kết với từ khóa mẫu, chẳng hạn như Shakespeare/Nobunaga, Shakesnaga, William Shakespeare/Oda Nobunaga.

Một số từ khóa quá mơ hồ để được chỉ định một fandom cụ thể, nhưng lại được sử dụng thường xuyên đến mức những người sắp xếp từ khóa cần phải làm cho chúng thành mẫu. Trong những trường hợp này, chúng tôi tạo ra một đại từ khóa thu thập tất cả các từ khóa liên quan lại với nhau. Ví dụ: từ khóa Bianca có thể đề cập đến Bianca từ Dragon Age, Bianca Reyes từ Blue Beetle hoặc một số Bianca khác. Nếu người dùng chỉ nhập Bianca, thì sau đó những người sắp xếp từ khóa sẽ liên kết từ khóa với những Bianca khác mà chúng tôi biết, nhưng nó sẽ không thể được kết nối với chỉ một fandom duy nhất.

Có thể có những lý do khác để người sắp xếp từ khóa chọn tạo đại từ khóa. Để biết thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của tính năng này, bạn có thể xem Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa - Đại từ khóa (bằng tiếng Anh).

Bạn không bắt buộc phải sử dụng các từ khóa mẫu cho fandom, nhân vật, mối quan hệ hoặc
từ khóa bổ sung. Tuy nhiên, sử dụng từ khóa mẫu sẽ đảm bảo các tác phẩm và dấu trang hiển thị chính xác trong bộ lọc ngay lập tức.

Để hiểu thêm về các loại thẻ khác nhau, hãy truy cập Từ khóa có những dạng khác nhau nào?

Có những định dạng nào của từ khóa?

Từ khóa trên Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) có thể dài tối đa 100 ký tự và có thể bao gồm các ký tự từ hầu hết các ngôn ngữ, số, dấu cách và một số dấu câu. Các từ khóa không thể chứa dấu phẩy vì chúng được AO3 sử dụng để phân tách các từ khóa. Điều này có nghĩa là các từ khóa bao gồm dấu phẩy sẽ được tự động phân tách, trở thành nhiều hơn một từ khóa.

Có một số hạn chế về kỹ thuật khi sử dụng dấu phụ hoặc chữ in hoa để phân biệt các từ khoá với nhau. Tham khảo Tại sao chữ viết hoa hoặc dấu phụ trên từ khóa của tôi lại thay đổi khi tôi lưu tác phẩm? để biết thêm về điều này.

"Favorite Tag" - Từ Khóa Yêu Thích là gì và làm thế nào để sử dụng?

Khi bạn đăng nhập, bạn có thể thêm một từ khóa vào từ khóa yêu thích, và từ khóa đó sẽ hiển thị trên trang chủ của bạn, giúp bạn truy cập nhanh vào các tác phẩm sử dụng từ khóa đó.

Để thêm từ khóa yêu thích, chọn từ khóa để được điều hướng đến danh sách tác phẩm của nó và sau đó chọn nút "Favorite Tag" (Từ Khóa Yêu Thích) ở phía trên cùng của trang. Bạn có thể thêm tối đa 20 từ khóa vào danh sách từ khóa yêu thích của mình.

Để xóa từ khóa ưa thích, quay lại danh sách tác phẩm của từ khóa và chọn lại nút, giờ đây sẽ là
"Unfavorite Tag" (Bỏ Yêu Thích Từ Khoá).

Cách gắn từ khóa để tác phẩm dễ được tìm thấy?

Bạn có thể gắn từ khóa cho các tác phẩm của mình với bất kỳ từ khóa nào bạn nghĩ rằng phù hợp nhất. Nếu có thể, các từ khóa với các khái niệm liên quan sẽ được liên kết với nhau bởi những người sắp xếp từ khóa để người dùng có thể dễ dàng tìm thấy tác phẩm của bạn khi họ sử dụng tính năng tìm kiếm, duyệt và bộ lọc của chúng tôi. Để được giải thích đơn giản về cách chúng tôi thực hiện việc này, hãy tham khảo Các từ khóa được tổ chức như thế nào?

Có vài điều bạn có thể ghi nhớ nếu muốn tận dụng tối đa các tính năng đó và thu hút người đọc quan tâm đến tác phẩm của bạn.

Cách nhanh nhất để đảm bảo tác phẩm của bạn dễ được tìm thấy là sử dụng các từ khóa đã tồn tại trên Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bắt đầu nhập một thuật ngữ trong các mục Fandom (Fandom), Characters (Nhân Vật), Relationships (Mối Quan Hệ), hoặc Additional Tag (Từ Khóa Bổ Sung) và tự động hoàn tất sẽ đưa ra đề xuất về các từ khóa mẫu phù hợp. Nếu bạn tìm thấy một từ khóa trong danh sách này phù hợp với tác phẩm của bạn, hãy thêm nó!

Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ không tìm thấy kết quả nào trong tự động hoàn tất phù hợp với những gì tác phẩm của bạn hướng tới. Không sao; người dùng trên AO3 có thể tạo từ khóa mới!

Khi tạo từ khóa mới, điều quan trọng cần biết là tất cả các từ khóa trên AO3 đều được chia sẻ - không có hai từ khóa nào giống nhau y đúc. Điều này có nghĩa là nếu người dùng trong một fandom gắn từ khóa nhân vật Hiro cho tác phẩm của họ, thì họ cũng đang sử dụng cùng một từ khóa với mọi tác phẩm khác được gắn từ khóa Hiro, và ngược lại. Bất cứ điều gì xảy ra với một từ khóa sẽ ảnh hưởng đến mọi tác phẩm sử dụng cùng từ khóa đó. Ví dụ: những người sắp xếp từ khóa sẽ không liên kết trực tiếp Hiro với Hiro Hamada của Big Hero 6, ngay cả khi đó rõ ràng là người bạn muốn nhắc tới, bởi vì có thể rằng người dùng khác cũng đang rõ ràng sử dụng Hiro để nói đến Hiro Nakamura của Hero. Làm cho các từ khóa của bạn rõ ràng và cụ thể nhất có thể sẽ giúp người khác tìm thấy tác phẩm của bạn về lâu dài.

Với thông tin này, bạn có thể thực hiện các bước sau để tối ưu hoá của các từ khóa bạn sử dụng cho tác phẩm của mình:

 • Nhập từ khóa vào hạng mục từ khóa một cách chính xác khi đăng tác phẩm của bạn. Khi đó, tên fandom sẽ đi đến mục Fandoms, mối quan hệ đi đến mục Relationships, và tên nhân vật trong mục Characters. Đối với những thứ không phù hợp với các danh mục đó, hãy sử dụng Additional Tags.
 • Đảm bảo từ khóa của bạn được phân tách chính xác. Khi bạn nhập nhiều hơn một từ khóa, chúng có thể được phân tách bằng dấu phẩy hoặc bạn có thể sử dụng "Enter" trên bàn phím. Xin lưu ý rằng việc phân tách bằng dấu phẩy có nghĩa rằng bạn không thể dùng bất kỳ một từ khoá nào có chứa dấu phẩy; nó sẽ được chia thành hai từ khoá.
 • Đảm bảo mỗi từ khóa chỉ chứa một khái niệm (một fandom, một nhân vật, một mối quan hệ, một mẫu, v.v.)
 • Đảm bảo từ khóa có thể đứng độc lập (nghĩa là không cần có ngữ cảnh bổ sung nào để hiểu những gì từ khóa đề cập đến). Giống như ví dụ Hiro trong đoạn trước, bao gồm sử dụng tên đầy đủ cho các nhân vật.
 • Sử dụng mục Additional Tags để bao gồm mọi chủ đề, thể loại, mẫu, cảnh báo, v.v. mà bạn nghĩ rằng người dùng có thể muốn biết khi quyết định có truy cập tác phẩm của mình hay không.
 • Kiểm tra chính tả và kiểm tra thật kỹ các từ khóa của bạn trước khi đăng tải.

Để ăn mừng AO3 đạt 30.000 fandom được đồng nhất, những người sắp xếp từ khóa tập hợp một danh sách các mẹo để gắn từ khoá chính xác cho các tác phẩm của bạn. Bạn cũng có thể muốn xem những câu hỏi khác trong mục FAQ để biết thêm thông tin về bất kỳ phần nào của việc gắn từ khóa phù hợp với nhu cầu của bạn.

Làm thế nào để gắn từ khóa cho các đánh dấu trang của tôi?

Bookmarks (Đánh dấu trang) tự động bao gồm tất cả các từ khóa mà tác giả của tác phẩm đã sử dụng. Nếu bạn muốn thêm từ khóa, bạn có thể sử dụng mục "Your Tags" (Từ Khóa của Bạn). Nếu bạn bắt đầu nhập từ khóa của mình, các đề xuất sẽ xuất hiện trong tự động hoàn tất. Bạn có thể chọn một từ khóa mẫu có sẵn từ danh sách này hoặc bỏ qua những từ khóa này và tự nhập đầy đủ từ khóa. Hãy đảm bảo bạn sử dụng "Enter" trên bàn phím hoặc chèn dấu phẩy sau mỗi từ khóa. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ từ khóa nào bạn đã thêm bằng cách chỉnh sửa dấu trang của bạn.

Để biết thêm thông tin về dấu trang, vui lòng tham khảo Dấu trang FAQ.

Làm thế nào để gắn từ khóa cho các tác phẩm phối hợp nhiều fandom và tác phẩm hợp nhất?

Bạn có thể gắn từ khóa các tác phẩm có chứa nội dung liên quan đến hai hoặc nhiều fandom khác nhau, mỗi fandom có liên quan được phân tách bằng dấu phẩy. Các tác phẩm này sẽ xuất hiện trong danh sách của các từ khoá fandom và sẽ được lọc dưới dạng tác phẩm phối hợp nhiều fandom. Bạn cũng có thể gắn từ khóa với Từ Khóa Bổ Sung Crossover (Tác Phẩm Phối Hợp Nhiều Fandom) hoặc Alternate Universe - Fusion (Vũ Trụ Khác - Hợp Nhất) để cho thấy sự liên quan của các fandom trong tác phẩm.

Để làm rõ về sự khác biệt giữa các từ khóa fandom và từ khóa bổ sung, tham khảo Có những dạng khác nhau nào của từ khóa?

Làm thế nào để gắn từ khóa cho Truyện Về Người Thật (RPF)?

RPF (Truyện Về Người Thật) fandom hoạt động giống như bất kỳ fandom nào khác, ngoại trừ các nhân vật là người thật chứ không phải hư cấu. Tất cả những gì bạn cần làm là gắn từ khóa với fandom phù hợp, thường dựa trên nhóm các nhân vật thuộc về, như một đội thể thao hoặc ban nhạc. Nếu mối liên kết giữa mọi người ít rõ ràng hơn (chẳng hạn như các diễn viên từ chuỗi phim truyền hình hoặc điện ảnh, một danh sách fancast các diễn viên được yêu thích cho một chuỗi nhượng quyền, hoặc người dẫn chương trình từ một đài phát thanh cụ thể), từ khóa fandom thường sẽ là yếu tố gắn kết các diễn viên cùng với từ viết tắt RPF.

Ví dụ, Jeon Jungkook là một nhạc sĩ, là thành viên trong nhóm 방탄소년단 | Bangtan Boys | BTS. Điều này có nghĩa là các tác phẩm về anh ấy là RPF, nhưng ban nhạc là một nhóm rõ ràng gồm những người cụ thể, vì vậy nó không cần từ viết tắt RPF. Từ khóa cho các diễn viên có thể đi vào nhiều fandom RPF, ví dụ như Lee Pace, một diễn viên tham gia nhiều chuỗi phim khác nhau. Từ khóa của anh ấy là một phần trong các fandom Halt and Catch Fire RPF, Marvel Cinematic Universe RPF, Pushing Daisies RPF, The Hobbit RPF, và American (US) Actor RPF. American (US) Actor RPF là từ khóa tốt nhất để sử dụng nếu không có người nào khác từ các fandom cụ thể hơn xuất hiện trong tác phẩm của bạn.

Các tác phẩm của fan về các diễn viên trong một phim điện ảnh hoặc truyền hình không nên được gắn từ khóa fandom cho phim điện ảnh hoặc truyền hình đó. Khi gắn thẻ vào Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), các thẻ RPF nên được sử dụng cho các tác phẩm không diễn ra hoặc liên quan đến các nhân vật trong vũ trụ hư cấu đó. Điều này có nghĩa là nếu tác phẩm của bạn là về Jensen AcklesJared Padalecki, từ khóa chính xác của fandom là Supernatural RPF, không phải Supernatural, đó là thẻ cho vũ trụ hư cấu.

Để làm rõ về cách các từ khóa của bạn được sắp xếp trong giao diện, hãy truy cập Làm thế nào gắn từ khóa để tác phẩm dễ được tìm thấy?

Làm thế nào để gắn từ khóa cho một mối quan hệ lãng mạn hoặc không lãng mạn?

Mối quan hệ lãng mạn và/hoặc tình dục được biểu thị bằng cách sử dụng phân cách là dấu ("/") (ví dụ, Mickey Mouse/Minnie Mouse). Các mối quan hệ phi tình dục, không lãng mạn—ví dụ như các mối quan hệ giữa bạn bè, gia đình, đồng đội, v.v.—được thể hiện bằng phân cách là "&" (ví dụ như Hinata Shouyou & Kozume Kenma).

Các từ khóa mối quan hệ lãng mạn và không lãng mạn là riêng biệt, do đó, tìm kiếm và lọc theo Aerith Gainsborough & Sephiroth sẽ không hiển thị kết quả được gắn từ khóa Aerith Gainsborough/Sephiroth trừ khi cả hai từ khóa được thêm vào một tác phẩm cụ thể hoặc đánh dấu trang.

Từ khóa mối quan hệ có thể có nhiều hơn hai nhân vật nhưng không nên đề cập đến cả mối quan hệ lãng mạn và không lãng mạn cùng một lúc. Ví dụ: bạn có thể gắn từ khóa Envy Adams/Ramona Flowers/Kim Pine hoặc Mark Cohen & Thomas B. Collins & Angel Dumott Schunard, và những người sắp xếp từ khóa có thể biến chúng thành những từ khóa mẫu. Tuy nhiên Katsuki Hiroko/Katsuki Toshiya & Katsuki Mari & Katsuki Yuuri không thể trở thành từ khóa mẫu vì nó có cả các dấu hiệu lãng mạn và không lãng mạn.

Tại sao chữ viết hoa hoặc dấu phụ trên từ khóa của tôi lại thay đổi khi tôi lưu tác phẩm?

Cơ sở dữ liệu coi tất cả các phiên bản của một chữ cái là cùng một ký tự, bất kể chúng là chữ hoa, chữ thường hay có dấu phụ. Ví dụ: WiedźminWiedzmin được coi là cùng một từ khóa. Do đó, các từ khóa được hiển thị với chữ viết hoa và dấu phụ được chọn bởi người đầu tiên sử dụng từ khóa đó. Đây là một giới hạn kỹ thuật mà những người sắp xếp từ khóa không thể thay đổi.

Ngoại lệ duy nhất là khi những người sắp xếp từ khóa chuẩn hóa một từ khóa. Vào thời điểm đó, họ được phép thay đổi cách viết hoa và/hoặc dấu phụ để khớp với Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa (bằng tiếng Anh).

Tại sao tác phẩm của tôi lại xuất hiện trong danh sách của những từ khóa tôi không sử dụng?

Để giúp cho việc tìm kiếm, duyệt và đăng dễ dàng và hiệu quả nhất có thể, chúng tôi kết nối các từ khóa đề cập đến những điều tương tự. Điều này có nghĩa là bạn có thể thấy tác phẩm của mình xuất hiện trong danh sách của phiên bản mẫu của từ khóa, nhưng từ khóa bạn đã nhập sẽ luôn hiển thị trên tác phẩm của bạn và vẫn có thể được tìm thấy trong các tìm kiếm.

Bạn cũng có thể tìm thấy tác phẩm của mình được liệt kê trong một từ khóa chung hơn so với những gì bạn đã sử dụng, điều này xảy ra khi những người sắp xếp từ khóa tạo một đại từ khóa để liên kết các fandom liên quan với nhau. Ví dụ: một tác phẩm được đăng trong Tales of Destiny cũng sẽ được hiển thị trong danh sách cho Tales of Series bởi vì Tales of Destiny có liên quan đến (do đó là một tiểu từ khóa của) Tales of Series. Điều này được áp dụng với tất cả các đại từ khóa và có nghĩa là bạn không cần phải gắn đại từ khóa fandom vào tác phẩm của mình, mặc dù bạn vẫn có thể làm vậy nếu bạn muốn!

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Các từ khóa mẫu hoạt động như thế nào?Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa - Nguyên Tắc Đầu Tiên (bằng tiếng Anh).

Tại sao từ khóa fandom của tôi không ở hạng mục media phù hợp?

Khi từ khóa fandom mới được thêm vào Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), nó sẽ được tự động thêm vào hạng mục Uncategorized Fandoms (Fandom Chưa Được Phân Loại). Nếu người sắp xếp từ khóa chưa chuyển từ khóa fandom của bạn vào hạng mục phù hợp, nó sẽ được hiển thị ở đó.

Nếu thẻ của bạn không thuộc Uncategorized Fandoms và và nó cũng không thuộc hạng mục bạn nghĩ (ví dụ: bạn nghĩ rằng nó phải nằm trong TV Shows (Chương trình chuyền hình) nhưng nó lại thuộc Movies (Phim điện ảnh)), điều này có thể là lỗi của những tình nguyện viên sắp xếp từ khóa của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với ban Sắp Xếp Từ Khóa qua
Biểu mẫu Hỗ Trợ và Phản Hồi hoặc thông qua tài khoản Twitter của ban sắp xếp từ khóa, @ao3_wranglers (bằng tiếng Anh), và cung cấp cho họ chi tiết của vấn đề và URL của tác phẩm bạn đã sử dụng từ khóa trên.

Nếu fandom của bạn hoàn toàn không xuất hiện, trong bất kỳ hạng mục nào, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể làm cho nó được lọc. Dưới đây là một số cách phổ biến để giúp làm cho từ khoá fandom của bạn có thể lọc được.

 • Nhập tên fandom. Đối với phân loại từ khóa, fandom là phương tiện nguồn mà tác phẩm của bạn dựa trên. Các nhân vật hoặc mối quan hệ được nhập vào mục này sẽ được đồng nghĩa với fandom có liên quan nếu có thể. Các khái niệm khác được nhập trong trường này có thể không lọc được.
 • Nhập tên đầy đủ fandom của bạn. Chữ viết tắt có thể mơ hồ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể kết nối chính xác với từ khóa mẫu fandom của nó.
 • Phân tách tên fandom bằng dấu phẩy. Các fandom được phân tách bằng dấu cách hoặc các dấu chấm câu khác có thể bị hợp nhất thành một từ khóa duy nhất. Các từ khóa không thể được kết nối với nhau nếu chúng thể hiện nhiều hơn một fandom hoặc một khái niệm.
 • Nếu bạn có phối hợp nhiều fandom hoặc hợp nhất fandom, nhập riêng tên của tất cả các fandom. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng mục từ khóa bổ sung để cho biết sự liên quan của chúng trong tác phẩm (ví dụ. Crossover hoặc Alternate Universe - Fusion).

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa - Fandom (bằng tiếng Anh). Bạn cũng có thể thấy Từ khóa được tổ chức như thế nào?, Các từ khóa mẫu hoạt động như thế nào?, Làm thế nào gắn từ khóa để tác phẩm dễ được tìm thấy?, Làm thế nào để gắn từ khóa cho các tác phẩm phối hợp nhiều fandom?, và Làm thế nào để gắn từ khóa Truyện về Người Thật (RPF)? hữu ích.

"- Ambiguous Fandom" (Fandom Không Rõ Ràng) và "- All Media Types" (Mọi Loại Phương Tiện) có nghĩa là gì?

Hậu tố "- Ambiguous Fandom" (Fandom Không Rõ Ràng) đề cập đến một tên fandom được chia sẻ giữa nhiều fandom không liên quan. Những tên fandom này không rõ ràng vì không rõ họ đề cập đến fandom nào. Một ví dụ là The Eagle - Ambiguous Fandom, có thể đề cập đến bộ phim Eagle of the Ninth hoặc series Ørnen: En krimi-odyssé (được dịch sang tiếng Anh là "The Eagle"). Vì một tác phẩm được gắn từ khóa "Đại bàng" có thể đề cập đến một trong những fandom này, từ khóa được coi là "không rõ ràng". Nếu bạn muốn chắc chắn rằng những người dùng khác tìm thấy tác phẩm của bạn, hãy sử dụng các từ khóa rõ ràng và cụ thể hơn.

Hậu tố "- All Media Types" (Mọi Loại Phương Tiện) đề cập đến một đại từ khóa fandom kết nối một số fandom ở cùng một chuỗi nhượng quyền với nhau: ví dụ: Les Misérables - All Media Types tổng hợp sách, nhạc kịch, phim ảnh, và nhiều hơn nữa. Khi gắn từ khóa cho tác phẩm của bạn trong một fandom bằng đại từ khóa, hãy nhớ rằng việc sử dụng từ khóa phụ sẽ tự động bao gồm tác phẩm của bạn trong đại từ khóa, vì vậy bạn không cần phải tự thêm đại từ khóa. Ví dụ: gắn từ khóa với Les Misérables - Schönberg/Boublil tự động thêm tác phẩm của bạn vào bộ lọc Les Misérables - All Media Types.

Do những thay đổi trong Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa (bằng tiếng Anh), các từ khóa mới thuộc loại này sẽ không được tạo nữa, nhưng một số vẫn tồn tại trên AO3. Để biết thêm thông tin về cách các từ khóa mẫu được tạo và liên kết, hãy truy cập Các từ khóa mẫu hoạt động như thế nào?.

Tại sao một số từ khóa lại xuất hiện "- Freeform" (Dạng Tự Do) or "- Character" (-Nhân Vật) ở sau?

Tên của mỗi từ khóa phải là duy nhất và mỗi từ khóa chỉ có thể thuộc về một hạng mục. Điều này có nghĩa rằng nếu một từ khóa tồn tại trong một hạng mục và sau đó được sử dụng trong một hạng mục khác, tên của hạng mục của từ khóa mới sẽ tự động được thêm dưới dạng một hậu tố như "- Character" (-Nhân Vật), "- Relationship" (-Mối Quan Hệ) hoặc "- Freeform" (-Dạng Tự Do).

Ví dụ:

 • Buffyfan1 nhập Buffy the Vampire Slayer là một từ khóa fandom. Một từ khóa fandom mới được tạo ra.
 • Buffyfan2 nhập Buffy the Vampire Slayer là một từ khóa nhân vật. Tuy nhiên, tên từ khóa này đã được sử dụng và không thể được sử dụng lại, do đó, nó đã được đổi thành Buffy the Vampire Slayer - Character.

Từ khóa của tôi có thể được thay đổi bởi một người khác không phải tôi không?

Ngoại trừ một vài ngoại lệ cụ thể, chúng tôi sẽ không sửa đổi từ khóa của bạn trên các tác phẩm hoặc dấu trang của riêng bạn. (Tất nhiên, bạn có thể thay đổi bất kỳ từ khóa nào của mình bất cứ khi nào bạn muốn! Hãy xem Làm thế nào để chỉnh sửa từ khóa trong một tác phẩm? để được giải đáp.)

Các trường hợp ngoại lệ sau sẽ chỉ được thực hiện theo Điều Khoản Dịch Vụ (bằng tiếng Anh) và Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa (bằng tiếng Anh):

Chúng tôi có thể thay đổi từ khóa ngôn ngữ.
Nếu tác phẩm của bạn được gắn từ khóa với ngôn ngữ không chính xác và bạn không phản hồi yêu cầu của chúng tôi để tự chỉnh sửa nó, chúng tôi có thể thực hiện thay đổi này để đảm bảo người dùng có thể lọc chính xác các tác phẩm theo ngôn ngữ đã chọn của họ.
Chúng tôi có thể loại bỏ từ khóa fandom không chính xác.
Nếu tác phẩm của bạn đã được gắn từ khóa với một fandom không được thể hiện trong tác phẩm của bạn và bạn không phản hồi yêu cầu của chúng tôi để tự thay đổi nó, chúng tôi có thể xóa từ khóa fandom không chính xác. Bởi vì các tác phẩm được yêu cầu phải chứa ít nhất một từ khóa fandom, nếu từ khóa không chính xác là từ khóa fandom duy nhất trong tác phẩm, chúng tôi có thể thay đổi nó thành Unspecified fandom (Fandom Không Xác Định), ngoài đó ra chúng tôi sẽ không bao giờ thêm từ khóa fandom.

Một trong những lỗi phổ biến mà người dùng mắc phải với từ khóa fandom là gắn từ khóa RPF (Truyện Về Người Thật) cho tác phẩm trong fandom hư cấu (hoặc ngược lại). Hãy xem Làm thế nào để gắn từ khóa Truyện về Người Thật (RPF)? để được giúp đỡ.
Chúng tôi có thể điều chỉnh cách viết hoa của thẻ.
Hầu hết các từ khóa mẫu được viết hoa, do đó, các từ khóa mẫu bắt đầu bằng một chữ cái viết thường có thể được viết hoa cho tính nhất quán.
Chúng tôi có thể thay đổi dấu phụ.
Code của Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) sẽ đọc "a", "à", and "å" là cùng một chữ cái, do đó, các từ khóa có thể được thay đổi để thêm hoặc xóa các dấu phụ thích hợp. Tham khảo Tại sao chữ viết hoa hay dấu phụ trên từ khóa của tôi lại thay đổi khi tôi thay đổi tác phẩm?
Chúng tôi có thể hoán đổi hậu tố do hệ thống tạo.
Chúng tôi tránh có hậu tố trong các từ khóa mẫu, vì vậy chúng tôi có thể đổi nó với từ khóa không phải mẫu của nó. Ví dụ: bạn có thể nhận thấy từ khóa fandom của mình Nero Wolfe trở thành Nero Wolfe - Fandom (Nero Wolfe - Fandom) nên từ khóa nhân vật Nero Wolfe - Character (Nero Wolfe - Nhân Vật) có thể mất hậu tố của nó và có thể trở thành từ khóa mẫu. Tham khảo Tại sao một số từ khóa lại xuất hiện với "- Freeform" hoặc "- Character" ở sau nó? để biết thêm thông tin.

Tôi nghĩ rằng một người dùng đã gắn sai từ khóa cho tác phẩm của họ. Có cách nào để sửa không?

Ngoại trừ các tình huống cụ thể được nêu trong Liệu từ khóa của tôi có thể được thay đổi bởi người khác không phải tôi không?, hoặc khi từ khóa được phát hiện đã vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ theo một cách nào đó, chúng tôi sẽ sẽ không bao giờ thay đổi các từ khóa trên tác phẩm hoặc đánh dấu trang

Nếu bạn tin rằng các từ khoá của một tác phẩm đã vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ (bằng tiếng Anh), hãy liên hệ ban Xử Lý và Lạm Quyền.

Tôi nghĩ một từ khóa có lỗi sai, tôi có thể làm gì?

Nếu bạn tìm thấy một từ khóa mà bạn cho rằng đã bị sắp xếp không chính xác, bạn có thể liên hệ với Ban Hỗ Trợ hoặc tài khoản Twitter của ban sắp xếp từ khóa, @ao3_wranglers (bằng tiếng Anh). Ban Sắp Xếp Từ Khóa sẽ xem xét cách từ khóa đó được sắp xếp và thay đổi nếu cần thiết. Điều này sẽ không thay đổi các từ khóa trên tác phẩm của người dùng, nhưng nếu những người sắp xếp từ khóa đồng ý, hình thức của từ khóa đó trong tự động hoàn tất, bộ lọc và nguồn cấp RSS sẽ thay đổi.

Tôi đang tổ chức một thử thách, và tôi cần các từ khóa chưa tồn tại.

Nếu bạn đang tham gia trao đổi quà tặng hoặc meme tạo cảm hứng, bạn có thể sử dụng Tag Sets (Nhóm Từ Khóa) để tạo bất kỳ từ khóa nào bạn cần mà chưa có trong Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhóm Từ Khóa FAQ hoặc liên hệ Ban Hỗ Trợ.

Tôi vẫn còn câu hỏi về cách gắn từ khóa các tác phẩm của tôi.

Hệ thống từ khóa của Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) được xây dựng để tôn trọng hành vi của người hâm mộ đồng thời cung cấp khả năng tìm kiếm và lọc hữu ích. Khi nghi ngờ, bạn luôn có thể gắn từ khóa các tác phẩm của mình theo cách có nghĩa nhất đối với bạn. Nếu bạn muốn hiểu cách các thẻ được sắp xếp trong nền, bạn có thể thấy những mục như
Từ khóa được tổ chức như thế nào?, Từ khóa mẫu hoạt động như thế nào?, và Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa (bằng tiếng Anh) hữu ích.

Bạn cũng có thể liên hệ với ban Sắp Xếp Từ Khóa qua Biểu mẫu Hỗ Trợ và Phản Hồi hoặc thông qua tài khoản Twitter của người sắp xếp từ khóa, @ao3_wranglers (bằng tiếng Anh).

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu nếu câu hỏi của tôi chưa được giải đáp tại đây?

Để biết thêm về cách áp dụng từ khóa, hãy xem Hướng Dẫn: Đăng Tải một Tác Phẩm trên AO3, Đánh dấu trang FAQ, và Nguyên Tắc Sắp Xếp Từ Khóa (bằng tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về Tag Sets (Nhóm Từ Khóa), hãy tham khảo Nhóm Từ Khóa FAQ.

[The following paragraph is standard in several AO3 FAQs, and is documented in your cheatsheet]

Một số câu hỏi thường gặp về Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đã được giải đáp tại các mục khác ở AO3 FAQ cũng như các thuật ngữ thường gặp cũng đã được giải thích ở mục Danh Mục Tra Cứu . Những câu hỏi và trả lời về Các Điều Khoản Dịch Vụ có thể được tìm thấy tại Điều Khoản Dịch Vụ FAQ. Bạn cũng có thể xem qua Những Vấn Đề Đã Biết. Nếu bạn cần thêm trợ giúp, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ.