Archive FAQ > פידים ורישום לקבלת עדכונים

מהו רישום לקבלת עדכונים וכיצד הוא עובד?

רישום לקבלת עדכונים הינו כלי המאפשר מעקב אחר תוכן המתפרסם ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). ניתן להשתמש בו על מנת לעקוב אחר עדכונים ממשתמשות, מיצירות בודדות, וכן מסדרות. כאשר תבחרו לקבל עדכונים ממשתמשת מסוימת, תקבלו הודעות דוא"ל עם קישורים ליצירות או לפרקים חדשים שהיא מפרסמת. כאשר תבחרו לקבל עדכונים מיצירה מסוימת או מסדרה כלשהי, תקבלו הודעות דוא"ל עם קישורים לפרקים או לחלקים נוספים חדשים אשר מתפרסמים ביצירה או בסדרה. כלי זה נמצא בתהליכי פיתוח ועדכון.

כיצד ניתן לנהל את רישומיי לקבלת עדכונים?

כאשר אתן מחוברות לאתר, בחרו בברכה "Hi (שלום), [שם המשתמשת]!" ולאחר מכן, מהתפריט שנפתח, בחרו "My Subscriptions" (רשימת העדכונים שלי). אם אתן נמצאות בדף ה-Dashboard (לוח אישי) שלכן, ניתן גם לבחור "Subscriptions" (רישומי קבלת עדכונים) מהתפריט הנמצא משמאל בתצוגת ברירת המחדל של האתר או בראש הדף במכשירים ניידים. בדף העדכונים שלכן תמצאו רשימה של המשתמשות והיצירות אליהן נרשמתן לקבלת עדכונים. כל יצירה או סדרה מוצגת בתור קישור המפנה לדף היצירה. כל משתמשת מוצגת בתור קישור המפנה ללוח האישי שלה. ניתן גם לבטל קבלת עדכונים בדף זה על ידי בחירה בכפתור "Unsubscribe" (ביטול קבלת עדכונים) ליד כל רשומה.

ישנה מערכת מיון המאפשרת את הגבלתה של תצוגת הרשימה ל-"Series Subscriptions" (רישומי קבלת עדכונים עבור סדרות), "User Subscriptions" (רישומי קבלת עדכונים עבור משתמשות) או "Work Subscriptions" (רישומי קבלת עדכונים עבור יצירות), כך שתוכלו למצוא את שאתן מחפשות ביתר קלות. הכפתורים לסינון העדכונים ממוקמים בראש דף העדכונים בעיצוב ברירת המחדל של האתר.

כיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים ממשתמשת קיימת, וכיצד ניתן לבטל אותם?

ניתן להירשם לקבלת עדכונים ממשתמשת מסוימת מהלוח האישי שלה (http://archiveofourown.org/users/שםהמשתמשת). בחרו בכפתור "Subscribe" (קבלת עדכונים) על מנת לקבל הודעות דוא"ל כאשר המשתמשת מפרסמת פרק או יצירה חדשים. הודעות דוא"ל יישלחו עבור כל יצירה או פרק מאותה המשתמשת, בלי קשר לשם העט תחתיו היא בחרה לפרסם. מידע נוסף על שמות עט וכיצד הם עובדים זמין במהו שם עט?

כאשר אתן רשומות לקבלת עדכונים ממשתמשת מסוימת, בראש דף הלוח האישי שלה יופיע הכפתור "Unsubscribe" (ביטול עדכונים). השתמשו בו על מנת לבטל את הרישום ולא לקבל עוד הודעות דוא"ל. ניתן גם לבטל את הרישום דרך הדף My Subscriptions (רשימת העדכונים שלי) בעזרת הכפתור "Unsubscribe from [שם המשתמשת]" (ביטול עדכונים מ-). קישור המאפשר ביטול עדכונים נמצא גם בתחתית כל הודעת דוא"ל המכילה עדכון.

מידע נוסף אודות ניהול רישומי קבלת עדכונים זמין בכיצד ניתן לנהל את רישומיי לקבלת עדכונים?

כיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים עבור יצירה או סדרה, וכיצד ניתן לבטל אותם?

עברו לדף היצירה או הסדרה מהן תרצו לקבל עדכונים ובחרו בכפתור "Subscribe" (קבלת עדכונים) הממוקם בראשו על מנת להתחיל לקבל הודעות דוא"ל כשפרק או כשחלק חדש מפורסמים.

כאשר אתן רשומות לקבלת עדכונים מיצירה או מסדרה, הכפתור "Subscribe" בראש הדף ישתנה ל-"Unsubscribe" (ביטול עדכונים). השתמשו בו על מנת לבטל את הרישום ולהפסיק לקבל הודעות בדוא"ל. ניתן גם לבטל את הרישום דרך הדף My Subscriptions (רשימת העדכונים שלי) בעזרת הכפתור "Unsubscribe from [שם היצירה]" (ביטול עדכונים מ-). קישור המאפשר ביטול עדכונים נמצא גם בתחתית כל הודעת דוא"ל המכילה עדכון.

מידע נוסף אודות ניהול רישומי קבלת עדכונים זמין בכיצד ניתן לנהל את רישומיי לקבלת עדכונים?

האם ניתן לקבל עדכונים עבור אוספים או אתגרים?

לא ברגע זה.

מידע אודות אוספים זמין בשאלות נפוצות: אוספים ואתגרים.

האם ניתן לעקוב אחר עדכונים בלי לקבל הודעות דוא"ל?

נכון לעכשיו, קבלת עדכונים מתאפשרת אך ורק בדוא"ל.

כדי ללמוד על דרכים אחרות בהן ניתן ליהנות ולעקוב אחר יצירה ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו), עברו לשאלות הנפוצות בנושאים: חיפוש ועיון, גישה ליצירות, סימניות, היסטוריה וסימון לקריאה מאוחרת והורדת יצירות.

כיצד נשלחות הודעות דוא"ל עם עדכונים?

הודעות דוא"ל עם עדכונים נשלחות במחזורים. אם במהלך המחזור מתעדכנת יצירה או סדרה עבורה נרשמתן לקבלת עדכונים, או שמשתמשת שביקשתן לקבל ממנה עדכונים מעדכנת או מפרסמת יצירה חדשה, תקבלו הודעת דוא"ל המכילה קישור לעדכון. אם במהלך המחזור בוצעו יותר מעדכון יחיד ביצירה או בסדרה, או אצל משתמשת אליה אתן רשומות, הודעת הדוא"ל תכיל קישורים לכל העדכונים.

אנא שימו לב כי מספר מערכות דוא"ל עשויות לשלוח את ההודעות עם העדכונים לתיקיית הספאם שלכן. כל הודעה המכילה עדכונים מגיעה מהכתובת do-not-reply@archiveofourown.org. ניתן להוסיפה לרשימת השולחים הבטוחים על מנת להימנע מאבדן הודעות. אנא בדקו את קבצי העזרה של ספק הדוא"ל שלכן על מנת ללמוד כיצד להוסיף כתובת לרשימת השולחים הבטוחים.

מידע נוסף אודות תהליך הרישום לקבלת עדכונים ממשתמשת ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) זמין בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים ממשתמשת קיימת, וכיצד ניתן לבטל אותם? מידע נוסף אודות תהליך הרישום לקבלת עדכונים מיצירה או מסדרה זמין בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים עבור יצירה או סדרה, וכיצד ניתן לבטל אותם?

מהו פיד וכיצד הוא עובד?

פיד הינו אמצעי ליצירת "דף חדשות" משלכן אשר ירכז עדכונים ממספר תגיות במקום אחד. ניתן להשתמש בפיד על מנת לקבל עדכונים ממרבית התגיות הקאנוניות, כולל תגיות מאגדות, תגיות מערכות יחסים ותגיות דמויות, אך לא מתגיות נוספות. כל היצירות הקשורות לתגית יופיעו בפיד, שכן התגית הקאנונית מרכזת את כל התגיות הנרדפות שלה. לדוגמה, התגית SPN# והתגית הקאנונית שלה, Supernatural יופיעו יחד. עם זאת, במידה ומשהו משתנה והתגית אליה נרשמתן לעדכונים אינה מסומנת יותר כקאנונית, הפיד עדיין יעבוד אך התגית לא תקבץ יותר תגיות נרדפות. פיד יעודכן רק כאשר יצירה מתפרסמת, ולא יספק התראות עבור יצירות שמתעדכנות על ידי היוצרת. ניתן ליצור פיד בקורא פידים ייעודי לשימוש אישי, או לסנכרן אותו עם אתרים כמו LiveJournal, Dreamwidth וטאמבלר. לא ניתן לקבל הודעות דוא"ל עם עדכונים מתגיות ישירות מ-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו).

מידע נוסף אודות תגיות קאנוניות זמין במהי תגית קאנונית?

כיצד ניתן להתקין קורא פידים?

לדפדפנים מסוימים יש קוראי פידים מוטמעים אליהם ניתן לגשת ישירות מהתפריט של הדפדפן. במרבית הדפדפנים ניתן להגדיר תוסף קורא פידים כחלופה למאפיינים הסטנדרטיים בנוסף, אך מספר דפדפנים דורשים תוספים או הרחבות על מנת להשתמש בפידים. ישנם גם קוראי פידים ברשת ויישומים ייעודיים שאינם מזוהים עם דפדפן מסוים. בחירת קורא פיד היא בסופו של עניין העדפה אישית. הדרישה היחידה שקיימת על מנת לגשת לפידים של Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) היא שהקורא יתמוך בפורמט Atom. שימו לב שכל קורא פידים עובד באופן שונה. קבצי העזרה של הקורא שלכן יכולים לסייע לכן בבעיות.

ברגע שבחרתן קורא פידים והורדתן או הפעלתן אותו, כל שעליכן לעשות הוא להירשם לעדכונים מהתגית או התגיות הרצויות. הסבר כיצד לעשות זאת זמין בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים מפיד, וכיצד ניתן לבטל אותם?

שימו לב של-AO3 אין שליטה על האופן בו משתמשות מתייגות את יצירותיהן, וכל יצירה הקשורה לתגית שנבחרה תופיע בפיד.

מידע נוסף אודות תגיות קאנוניות זמין בשאלות נפוצות: תגיות, במהי תגית קאנונית?

כיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים מפיד, וכיצד ניתן לבטל אותם?

כדי להוסיף פיד לקורא הפידים שלכן, בחרו את התגית הרצויה – לדוגמה, תגית הפאנדום של נארוטו – ואחר כך בחרו בכפתור "RSS Feed" (פיד RSS), הממוקם בצדו הימני העליון של דף התגית בעיצוב ברירת המחדל של האתר. קוראי פידים המוטמעים בדפדפן בדרך כלל יציעו את האפשרות להירשם לעדכונים ברגע שתבחרו בכפתור "RSS Feed" בדף התגית. בקוראי פידים ברשת, ייתכן ותצטרכו להעתיק את כתובת האתר (URL) של הפיד אל תיבת החיפוש "add feed" (הוספת פיד) בקורא. כתובת האתר של הפיד תסופק לכן בדף שייפתח כשתבחרו בכפתור "RSS Feed".

אם אתן מעוניינות להשתמש בקורא פידים אבל מרגישות שאתן צריכות מידע נוסף, אנא גשו לכיצד ניתן להתקין קורא פידים?

כדי לקבל עדכונים מפיד המפורסם באתר אחר, כמו Dreamwidth ,LiveJournal או טאמבלר, תצטרכו לחפש את הפיד הרצוי ולעקוב אחרי הבלוג או להירשם לעדכונים ממנו. ל-LiveJournal ול-Dreamwidth יש קבצי עזרה בנושא פידים, ובשניהם קיימת אפשרות חיפוש קלה לשימוש לפידים קיימים. בטאמבלר, חפשו בלוג פיד בו אתן מעוניינות ועקבו אחר הבלוג; כל היצירות בפיד יופיעו ב-Dashboard (לוח) שלכן בטאמבלר.

ביטול העדכונים מהפיד צריך להתבצע דרך קורא הפידים שלכן או מהאתר בו השתמשתן. היוועצו בקבצי העזרה של הקורא או האתר על מנת ללמוד כיצד לעשות זאת.

אנא קחו בחשבון שפידים המפורסמים באתרים אחרים נוצרים על ידי משתמשות פרטיות, ואינם מנוהלים או ממוינים על ידי צוותים של Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). ל-AO3 גם אין שליטה על האופן בו משתמשות מתייגות את יצירותיהן, וכל יצירה הקשורה לתגית שנבחרה תופיע בפיד שלכן.

לקבלת מידע נוסף אודות פידים ושיתוף תוכן ב-LiveJournal, ב-Dreamwidth, בטאמבלר או בכל אתר אחר אשר בחרתן, אנא בדקו את קבצי העזרה שלהם.

כיצד ניתן ליצור לפאנדום שלי פיד באתר חיצוני אם לא קיים אחד?

אם חיפשתן באתר בו אתן רוצות להשתמש ולא מצאתן פיד קיים לתגית ממנה אתן רוצות לקבל עדכונים, תוכלו ליצור אחד. הנחיות לחיפוש פידים זמינות בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים מפיד, וכיצד ניתן לבטל אותם? קיימים אתרים רבים התומכים בשיתוף תוכן, ולכל אחד מהם דרישות או שלבים שונים לתהליך.

לקבלת מידע נוסף אודות פידים ושיתוף תוכן ב-LiveJournal, ב-Dreamwidth, בטאמבלר או בכל אתר אחר אשר בחרתן, אנא בדקו את קבצי העזרה שלהם.

אנא קחו בחשבון שפידים המפורסמים באתרים אחרים נוצרים על ידי משתמשות פרטיות, ואינם מנוהלים או ממוינים על ידי צוותים של Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). ל-AO3 גם אין שליטה על האופן בו משתמשות מתייגות את יצירותיהן, וכל יצירה הקשורה לתגית שנבחרה תופיע בפיד שלכן.

האם ניתן ליצור פיד מתגיות מאגדות, או לקבל עדכונים מפיד כזה?

כן. אנא קחו לתשומת הלב שבמידה ותבחרו להירשם לקבלת עדכונים מתגית מאגדת המכילה בתוכה מספר רב של תגיות מאוגדות, אתן תקבלו עדכונים עבור כל התגיות המקושרות לתגית המאגדת. לדוגמה, אם תבחרו לקבל עדכונים עבור תגית הפאנדום של מארוול, העדכונים יכללו גם את Captain America (Movies), את X-Men: First Class (2011), את Marvel 616, את Iron Man (Comics) ותגיות נוספות שקושרו לתגית המאגדת.

הנחיות לקבלת עדכונים מפיד זמינות בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים מפיד, וכיצד ניתן לבטל אותם? הנחיות ליצירת פידים זמינות בכיצד ניתן ליצור לפאנדום שלי פיד באתר חיצוני אם לא קיים אחד?

אנא קחו בחשבון שפידים המפורסמים באתרים אחרים נוצרים על ידי משתמשות פרטיות, ואינם מנוהלים או ממוינים על ידי צוותים של Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). ל-AO3 גם אין שליטה על האופן בו משתמשות מתייגות את יצירותיהן, וכל יצירה הקשורה לתגית שנבחרה תופיע בפיד שלכן.

מידע נוסף אודות תגיות מאגדות זמין במהי תגית מאגדת?

על מנת לקבל מידע נוסף אודות תגיות, תוכלו לגשת למדריך לתגיות ב-AO3.

האם ניתן ליצור פיד מתגיות מערכות יחסים, או לקבל עדכונים מפיד כזה?

כן. פיד כזה יעבוד כמו כל אחד אחר ויעודכן עם כל היצירות השייכות לתגית מערכת היחסים, ולכל הווריאציות שקושרו אליה.

הנחיות לקבלת עדכונים מפיד זמינות בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים מפיד, וכיצד ניתן לבטל אותם? לחלופין, הנחיות ליצירת פידים זמינות בכיצד ניתן ליצור לפאנדום שלי פיד באתר חיצוני אם לא קיים אחד?

אנא קחו בחשבון שפידים המפורסמים באתרים אחרים נוצרים על ידי משתמשות פרטיות, ואינם מנוהלים או ממוינים על ידי צוותים של Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). ל-AO3 גם אין שליטה על האופן בו משתמשות מתייגות את יצירותיהן, וכל יצירה הקשורה לתגית שנבחרה תופיע בפיד שלכן.

על מנת לקבל מידע נוסף אודות תגיות, תוכלו לגשת למדריך לתגיות ב-AO3.

האם ניתן ליצור פיד מתגיות דמויות, או לקבל עדכונים מפיד כזה?

כן. פיד כזה יעבוד כמו כל אחד אחר ויעודכן עם כל היצירות השייכות לתגית הדמות, ולכל הווריאציות שקושרו אליה.

הנחיות לקבלת עדכונים מפיד זמינות בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים מפיד, וכיצד ניתן לבטל אותם? לחלופין, הנחיות ליצירת פידים זמינות בכיצד ניתן ליצור לפאנדום שלי פיד באתר חיצוני אם לא קיים אחד?

אנא קחו בחשבון שפידים המפורסמים באתרים אחרים נוצרים על ידי משתמשות פרטיות, ואינם מנוהלים או ממוינים על ידי צוותים של Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). ל-AO3 גם אין שליטה על האופן בו משתמשות מתייגות את יצירותיהן, וכל יצירה הקשורה לתגית שנבחרה תופיע בפיד שלכן.

על מנת לקבל מידע נוסף אודות תגיות, תוכלו לגשת למדריך לתגיות ב-AO3.

האם ניתן ליצור פיד מתגיות נוספות, או לקבל עדכונים מפיד כזה?

לא, אין אפשרות ליצור פיד מתגית נוספת שניתן למצוא ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו).

על מנת לקבל מידע נוסף אודות תגיות, תוכלו לגשת למדריך לתגיות ב-AO3.

האם ניתן ליצור פיד ממוין, או לקבל עדכונים מפיד כזה?

לא. אין אפשרות, למשל, ליצור פיד שיאסוף רק יצירות המתויגות עם Spock/Nyota Uhura ומקובצות תחת תגית הפאנדום Star Trek: Alternate Original Series (Movies). הפיד יכיל את כל היצירות המתויגות בתגית מערכת היחסים הנ"ל, או בכל וריאציה שקושרה אליה. גם אם תבחרו בכפתור "RSS Feed" (פיד RSS) בדף עם תוצאות חיפוש ממוינות עבור התגית הרצויה, עדיין תקבלו את כל היצירות הנכללות בתגית או מקושרות אליה.

הנחיות לקבלת עדכונים מפיד זמינות בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים מפיד, וכיצד ניתן לבטל אותם? הנחיות ליצירת פידים זמינות בכיצד ניתן ליצור לפאנדום שלי פיד באתר חיצוני אם לא קיים אחד?

האם אקבל הודעות דוא"ל או התראות מפיד עבור יצירות שטרם נחשפו או יצירות אנונימיות?

יצירות שטרם נחשפו הינן יצירות שפורסמו אך עדיין מוסתרות. אם משתמשת אליה אתן רשומות לקבלת עדכונים מפרסמת יצירה כזו, לא תקבלו התראה על כך עד שהיא תיחשף. יצירות שבעבר היו מוסתרות עשויות שלא להופיע בפידים גם לאחר שהן נחשפות, מאחר ותאריך הפרסום כבר עבר.

יצירות אנונימיות הינן יצירות המפורסמות כאשר בשורת היוצרת המילים 'מאת אנונימית', ושם היוצרת חבוי. אם משתמשת אליה אתן רשומות לקבלת עדכונים מפרסמת יצירה אנונימית, לא תקבלו הודעת דוא"ל אלא אם היא תשייך לעצמה את היצירה בהמשך. עם זאת, יצירות אנונימיות כן יופיעו בפידים, כששם היוצרת הוא "Anonymous".

הנחיות כיצד לקבל עדכונים ממשתמשת זמינות בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים ממשתמשת קיימת, וכיצד ניתן לבטל אותם?

האם אקבל הודעות דוא"ל או התראות מפיד עבור יצירות מוגבלות?

יצירות מוגבלות הינן יצירות שהגישה אליהן מוגבלת למשתמשות רשומות ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). הודעות דוא"ל יישלחו אליכן במידה ואתן רשומות לקבלת עדכונים עבור היצירה, הסדרה או המשתמשת, אבל העדכונים לא יופיעו בפידים.

מידע נוסף אודות תהליך הרישום לקבלת עדכונים ממשתמשת AO3 זמין בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים ממשתמשת קיימת, וכיצד ניתן לבטל אותם? מידע נוסף אודות תהליך הרישום לקבלת עדכונים מיצירה או מסדרה זמין בכיצד ניתן להירשם לקבלת עדכונים עבור יצירה או סדרה, וכיצד ניתן לבטל אותם?

היכן ניתן לקבל מידע נוסף אם שאלתי לא נענתה כאן?

חלק מהשאלות הנפוצות אודות Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) נענות בחלקים אחרים של השאלות הנפוצות, ומושגים שכיחים נמצאים במילון המונחים שלנו. ניתן למצוא שאלות ותשובות על תנאי השימוש בדף שאלות נפוצות: תנאי השימוש. אולי תרצו לבדוק גם את דף הבעיות הידועות. אם אתן זקוקות לעזרה נוספת, אנא הגישו בקשת תמיכה.