Archive FAQ > העדפות

היכן ניתן למצוא את דף ההעדפות?

כאשר אתן מחוברות לחשבונכן באתר, בחרו בברכה "Hi (שלום), [שם המשתמשת]!" ולאחר מכן, בתפריט שנפתח, בחרו "My Preferences" (ההעדפות שלי). אם אתן נמצאות ב-Dashboard (לוח אישי) שלכן, ניתן גם לבחור "Preferences" (העדפות) מהתפריט הצדדי בתצוגת ברירת המחדל של האתר, או בראש הדף במכשירים ניידים.

כיצד ניתן לבחור איזה מידע אישי יופיע בפרופיל שלי?

הגדרות הפרטיות שלכן נמצאות תחת הסעיף Privacy (פרטיות) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן.

Show my email address to other people – הצגת כתובת המייל שלי למשתמשות אחרות

אם תאפשרו אופציה זו, כתובת המייל המקושרת לחשבונכן באתר תהיה גלויה לכל בדף הפרופיל שלכן. הכוונה ב"גלוי לכל" היא שמשתמשת אינה צריכה להיות מחוברת לאתר כדי לראות מידע זה.

כדי לאפשר אפשרות זו, הוסיפו סימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור "Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אותה, הורידו את הסימון בתיבת הסימון ובחרו בכפתור "Update" בתחתית הדף.

חשוב לזכור שאפשרות זו עלולה לחשוף את כתובת המייל שלכן להודעות ספאם ולבוטים.

Show my date of birth to other people – הצגת תאריך הלידה שלי למשתמשות אחרות

אם תאפשרו אופציה זו, תאריך הלידה המקושר לחשבונכן באתר יהיה גלוי לכל בדף הפרופיל שלכן. הכוונה ב"גלוי לכל" היא שמשתמשת אינה צריכה להיות מחוברת לאתר כדי לראות מידע זה.

כדי לאפשר אפשרות זו, הוסיפו סימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור "Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אותה, הורידו את הסימון בתיבת הסימון ובחרו בכפתור "Update" בתחתית הדף.

כיצד ניתן להסתיר את היצירות שלי ממי שאין בבעלותה חשבון AO3?

לעוד מידע בנושא הגבלת גישה ליצירותיכן עבור משתמשות בעלות חשבון Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) בלבד, אנא עברו לכיצד ניתן לשלוט בהרשאות הגישה ליצירות שלי?

Hide my work from search engines when possible – הסתרת יצירותיי במנועי החיפוש ככל הניתן

אפשור אפשרות זו יורה למנועי החיפוש לא להציג את דף המשתמשת שלכן או את יצירותיכן בתוצאות חיפוש. חשוב לזכור שלא כל מנועי החיפוש מכבדים העדפה זו ולכן אין באפשרותנו להבטיח את התוצאות. דפים באתר אשר מפרטים את היצירות שלכן, כגון דף היצירות הראשי, עלולים גם הם להופיע בתוצאות החיפוש.

כדי לאפשר אפשרות זו, הוסיפו סימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור "Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אותה, הורידו את הסימון בתיבת הסימון ובחרו בכפתור "Update" בתחתית הדף.

אם אתן מעדיפות שיצירותיכן לא יוצגו במנועי החיפוש בשום פנים ואופן, אנו ממליצות לכן להגביל את יצירותיכן למשתמשות AO3 בלבד.

Hide the share buttons on my work – הסתרת כפתור השיתוף ביצירות שלי

אפשור אפשרות זו יסתיר את כפתור ה-"Share" (שיתוף) המאפשר למשתמשות אחרות לשתף את פרטי היצירות שלכן באתרים חיצוניים כגון טוויטר וטאמבלר.

על מנת להסתיר את כפתור ה-"Share" ביצירות הרשומות תחת שמן של מספר יוצרות, על כל אחת מהיוצרות לבחור באפשרות זו.

כדי לאפשר אפשרות זו, הוסיפו סימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור "Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אותה, הורידו את הסימון בתיבת הסימון ובחרו בכפתור "Update" בתחתית הדף.

שימו לב שברגע שתבחרו לפרסם יצירה ברשת, תמיד תהיה אפשרות למשתמשות אחרות לפרסם קישור אליה באתרים חיצוניים. אם ברצונכן להגביל את הגישה ליצירותיכן, אנו ממליצות להגביל את היצירות שלכן למשתמשותAO3 בלבד.

כיצד ניתן לבטל את האזהרה המופיעה לפני גישה לתוכן בוגר?

ניתן למצוא את האפשרות "Show me adult content without checking" (הצגת תוכן בוגר ללא אזהרה) תחת הסעיף Display (תצוגה) בדף ה- Preferences (העדפות) שלכן.

כאשר אפשרות זו מאושרת, לא תתבקשו לאשר שברצונכן לגשת ליצירות המדורגות כ-Mature (תוכן בוגר), Explicit (תכנים מפורשים) או Not Rated (לא מדורג) לפני הכניסה ליצירות אלו.

כדי לאפשר אפשרות זו, הוסיפו סימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור "Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אותה, הורידו את הסימון בתיבת הסימון ובחרו בכפתור "Update" בתחתית הדף.

למידע נוסף בנושא, אנא גשו לסעיף מדיניות הגילאים בשאלות נפוצות: תנאי השימוש.

כיצד ניתן לפתוח את כל פרקי היצירה בדף אחד במקום להציגם פרק אחר פרק?

ניתן למצוא את האפשרות "Show the whole work by default" (הצגת כל הפרקים כברירת מחדל) תחת הסעיף Display (תצוגה) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן.

כאשר אפשרות זו מאושרת, יצירות בעלות מספר פרקים יוצגו בדף יחיד. אם תרצו, תוכלו לבחור "View chapter by chapter" (הצגת היצירה בפרקים) ביצירות ספציפיות.

כדי לאפשר אפשרות זו, הוסיפו סימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור "Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אותה, הורידו את הסימון בתיבת הסימון ובחרו בכפתור "Update" בתחתית הדף.

כיצד ניתן לשנות את אופן ההצגה של יצירות ותגיות?

את האפשרויות הבאות ניתן למצוא תחת הסעיף Display (תצוגה) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן:

Hide warnings (you can still choose to show them) – הסתרת אזהרות (עדיין תוכלו לבחור להציג אותן)

כאשר אפשרות זו מאושרת, תגיות האזהרה של Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) יוסתרו כברירת מחדל. ניתן לבחור "Show Warnings" (הצגת אזהרות) בכל יצירה ספציפית על מנת להציג את האזהרות שלה.

כדי לאפשר אפשרות זו, הוסיפו סימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור "Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אותה, הורידו את הסימון בתיבת הסימון ובחרו בכפתור "Update" בתחתית הדף.

Hide additional tags (you can still choose to show them) – הסתרת תגיות נוספות (עדיין תוכלו לבחור להציג אותן)

כאשר אפשרות זו מאושרת, תגיות נוספות על יצירות יוסתרו כברירת מחדל. ניתן לבחור "Show Additional Tags" (הצגת תגיות נוספות) בכל יצירה ספציפית על מנת להציג את התגיות שלה.

כדי לאפשר אפשרות זו, הוסיפו סימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור "Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אותה, הורידו את הסימון בתיבת הסימון ובחרו בכפתור "Update" בתחתית הדף.

לעוד מידע בנושא תגיות נוספות, אנא עברו למהם סוגי התגיות השונים?

Hide Work Skins (you can still choose to show them) – הסתרת עיצובי יצירות (עדיין תוכלו לבחור להציג אותם)

כאשר אפשרות זו מאושרת, עיצוב היצירה הנבחר על ידי היוצרת יוסתר כברירת מחדל. עיצוב האתר הרגיל שלכן יוצג במקומו.

ניתן לבחור בכפתור ה-"Show Creator's Style" (הצגת סגנון יוצרת) ביצירות ספציפיות כדי לראות את העיצוב הנבחר על ידי היוצרת.

כדי לאפשר אפשרות זו, הוסיפו סימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור "Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אותה, הורידו את הסימון בתיבת הסימון ובחרו בכפתור "Update" בתחתית הדף.

לעוד מידע בנושא עיצובי יצירות, אנא גשו לשאלות נפוצות: עיצובים וממשק AO3.

כיצד ניתן לשנות את המידע המוצג בשורת הכותרת של האתר?

ניתן למצוא את האפשרות "Browser page title format" (פורמט שורת הכותרת בדפדפן) בתחתית הסעיף Display (תצוגה) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן.

כאן אפשר לשנות את אופן התצוגה של כותרת היצירה בשורת הכותרת של הדפדפן. ישנם שלושה מרכיבים העומדים לרשותכן כאשר אתן מרכיבות את שורת הכותרת. אינכן חייבות להשתמש בכולם. שימו לב ששם האתר תמיד יופיע בסוף הכותרת, כך: "[Archive of Our Own]".

שלושת המרכיבים הינם (כולם כתובים באותיות גדולות באנגלית):

TITLE (כותרת)
כותרת היצירה.
AUTHOR (מחברת)
שם העט (ושם המשתמשת) של יוצרת היצירה.
FANDOM (פאנדום)
שמו של הפאנדום עבורו נכתבה היצירה. אם היא שייכת ליותר מפאנדום אחד, ייתכן שתופיע המילה "Multifandom" (פאנדומים מרובים) בשורת הכותרת.

הפורמט של שורת הכותרת בדפדפן יכול להכיל רק אותיות, מספרים, רווחים ומספר מוגבל של סימני פיסוק (פסיק, נקודה, מקף וקו תחתון). להלן מספר דוגמאות:

TITLE - AUTHOR - FANDOM
זהו פורמט ברירת המחדל.

TITLE - AUTHOR
כותרת שאינה כוללת את הפאנדום.

FANDOM_AUTHOR_TITLE
כותרת המתחילה עם הפאנדום, אחר כך עם שם המחברת ובסוף כותרת היצירה. במקום רווחים ישנם קווים מדגישים.

כיצד ניתן להתאים האתר לאזור הזמן שלי?

תחת הסעיף Display (תצוגה) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן ניתן למצוא תפריט ליד התווית "Your time zone" (אזור הזמן שלך). בחרו את אזור הזמן המתאים לכן.

בחירה באזור זמן מקומי תאפשר לאתר להציג פרטי זמן ותאריכים מותאמים לאזור שלכן.

אזור זמן ברירת המחדל של האתר הינו GMT -5 (מזרח ארה"ב וקנדה).

כיצד ניתן לשנות את אופן קבלת העדכונים עבור תגובות?

את האפשרויות הבאות ניתן למצוא תחת הסעיף Comment (תגובה) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן.

Turn off emails about comments (ביטול הודעות דוא"ל עבור תגובות)
אפשרו אופציה זו אם תעדיפו שלא לקבל הודעות דוא"ל המדווחות על תגובה שהושארה על יצירה שלכן, או כאשר משתמשת אחרת מגיבה לתגובה שלכן. התראות על תגובות עדיין יישלחו לתיבת הדואר שלכן ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) אם לא ביטלתן אותן.
Turn off messages to your inbox about comments (ביטול התראות עבור תגובות בתיבת הדואר)
אפשרו אופציה זו אם תעדיפו שלא לקבל התראות לתיבת הדואר שלכן ב-AO3 על תגובה שהושארה על יצירה שלכן או כאשר משתמשת אחרת מגיבה לתגובה שלכן. הודעות על תגובות עדיין יישלחו לכתובת הדוא"ל שלכן אם לא ביטלתן אותן.
Turn off copies of your own comments (ביטול העתקים של תגובות שלכן)
אפשרו אופציה זו אם אתן מעדיפות שלא לקבל הודעות דוא"ל עבור תגובות שלכן (למשל במקרים שבהם אתן מגיבות לתגובות שהושארו על יצירות שלכן).
אפשרות זו מאושרת כברירת מחדל.
Turn off emails about kudos (ביטול הודעות דוא"ל עבור קודוס)
אפשרו אופציה זו אם תעדיפו שלא לקבל הודעות דוא"ל המדווחות על קודוס שניתן ליצירות שלכן.

את האפשרויות הבאות ניתן למצוא תחת הסעיף Collections, Challenges and Gifts (אוספים, אתגרים ומתנות) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן.

Turn off emails from collections (ביטול הודעות דוא"ל מאוספים)
אפשרו אופציה זו אם תעדיפו שלא לקבל הודעות דוא"ל לגבי אוספים – למשל, הודעות לגבי חשיפת יצירות חבויות. ההתראות עדיין יישלחו לתיבת הדואר שלכן ב-AO3 אם לא ביטלתן אותן.
Turn off inbox messages from collections (ביטול התראות מאוספים בתיבת הדואר)
אפשרו אופציה זו אם תעדיפו שלא לקבל התראות לתיבת הדואר שלכן ב-AO3 לגבי אוספים – למשל, התראות לגבי חשיפת יצירות חבויות. התראות ימשיכו להישלח לכתובת הדוא"ל שלכן אם לא ביטלתן אותן.
Turn off emails about gift works (ביטול הודעות דוא"ל עבור מתנות)
אפשרו אופציה זו אם תעדיפו שלא לקבל הודעות דוא"ל בעקבות קבלת יצירה במתנה ממשתמשת אחרת. התראה עדיין תשלח ותוצג בדף ה-Gifts (מתנות) שלכן.

כדי לאפשר כל אחת מהאפשרויות המוצגות לעיל, הוסיפו סימון בתיבת הסימון ליד האפשרות הרצויה ובחרו בכפתור ה-"Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אפשרות, הורידו את הסימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור ה-"Update" בתחתית הדף.

כיצד ניתן לאפשר למשתמשות אחרות להוסיף את היצירות שלי לאוספים בלי צורך לאשר את ההוספה כל פעם מחדש?

כברירת מחדל, אם משתמשת אחרת מבקשת להוסיף יצירה שלכן לאוסף מסויים, אתן תתבקשו לאשר או לדחות את הבקשה. אם תרצו לאפשר למשתמשות אחרות להוסיף יצירה שלכן לאוסף בלי לחכות לאישור ממכן, סמנו את תיבת הסימון ליד האפשרות "Automatically agree to your work being collected by others in the Archive" (אישור הוספת היצירות שלי לאוספים בארכיון על ידי משתמשות אחרות באופן אוטומטי) אשר ניתן למצוא תחת הסעיף Collections, Challenges and Gifts (אוספים, אתגרים ומתנות) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן, ולאחר מכן בחרו בכפתור ה-"Update" (עדכון) בתחתית הדף. כדי לבטל אפשרות זו, הורידו את הסימון בתיבת הסימון לידה ובחרו בכפתור ה-"Update" בתחתית הדף.

שימו לב: אפשרות זו עדיין נמצאת בשלבי פיתוח. נכון לעכשיו משתמשות יכולות להוסיף סימניות לאוסף, אך לא את היצירות עצמן. לעוד מידע בנושא, אנא גשו למי יכולה להוסיף יצירה לאוסף? בשאלות נפוצות: אוספים ואתגרים.

כיצד ניתן להשבית/להפעיל את ההיסטוריה שלי?

ההיסטוריה שלכן מופעלת כברירת מחדל. ניתן להשבית אותה על ידי הורדת הסימון בתיבת הסימון שלידה ובחירה בכפתור ה-"Update" (עדכון) בתחתית הדף. אפשרות זו נמצאת תחת הסעיף Miscellaneous (שונות) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן.

ה-History (היסטוריה) שלכן מתעדת ורושמת כל יצירה אליה אתן ניגשות כאשר אתן מחוברות לחשבונכן ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). ניתן למחוק ממנה יצירות בודדות, או למחוק את כל הרשימה. אם תפעילו אפשרות זו ואז תשביתו אותה, יצירות אליהן ניגשתן כאשר הפונקציה פעלה עדיין יישמרו, אך יהיה עליכן להפעיל אותה מחדש כדי לראות את הרשימה.

שימו לב שהשבתת ההיסטוריה תשבית גם את האפשרות Mark for Later (סימון לקריאה מאוחרת).

לעוד מידע בנושא, אנא גשו לשאלות נפוצות: היסטוריה וסימון לקריאה מאוחרת.

כיצד ניתן להשבית/להפעיל את הבאנרים בחלקו העליון של כל דף?

ישנם שני סוגים של באנרים: באנר ה-"help" (עזרה) המופיע למשתמשות חדשות, ובאנר ההתראות. ניתן למצוא את האפשרות להשבית ולהפעיל אותם תחת הסעיף Miscellaneous (שונות) בדף ה-Preferences (העדפות) שלכן.

Turn the new user help banner back on – הפעלה מחדש של באנר העזרה למשתמשות חדשות

באנר זה מופעל כברירת מחדל. ניתן להשבית אותו על ידי הורדת הסימון בתיבת הסימון שלידו ובחירה בכפתור ה-"Update" (עדכון) בתחתית הדף.

השבתת אפשרות זו תבטל את הבאנר המציע עזרה ורמזים למשתמשות חדשות המנווטות את דרכן לראשונה ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו).

Turn off the banner showing on every page – השבתת באנר ההתראות המופיע בחלקו העליון של כל דף

מדי פעם, צוות AO3 ירצה להודיע הודעה כלשהי לכל משתמשות האתר. הודעה זו תופיע בבאנר ההתראות בחלקו העליון של כל דף באתר. אם תרצו להשבית את הבאנר כאשר אתן מחוברות לחשבונכן, הפעילו אפשרות זו על ידי הוספת סימון בתיבת הסימון לידה ובחירה בכפתור ה-"Update" (עדכון) בתחתית הדף. שימו לב שאפשרות זו תשבית את הבאנר שהופיע באתר כאשר סימנתן שברצונכן להשביתו בלבד. אם יופיע באנר חדש, תצטרכו להפעיל את האפשרות פעם נוספת כדי להשבית גם אותו.

מה עוד ניתן לעשות בדף ההעדפות שלי?

בעיצוב ברירת המחדל של האתר ישנם מספר כפתורים מתחת לכותרת Set My Preferences (עריכת ההעדפות שלי). כפתורים אלו יעזרו לכן לערוך את הדברים הבאים בפרופיל שלכן ובדף ההעדפות שלכן:

Edit My Profile – עריכת הפרופיל שלי

בחירה בכפתור זה תעביר אתכן לדף Edit Profile (עריכת הפרופיל), שבו תוכלו לשנות את המידע המופיע בפרופיל שלכן כשמשתמשות אחרות ניגשות אליו. לעוד מידע בנושא, אנא גשו לשאלות נפוצות: פרופיל.

Manage My Pseuds – ניהול שמות העט שלי

בחירה בכפתור זה תעביר אתכן לדף ה-Pseuds (שמות עט), שבו תוכלו לערוך את שמות העט שלכן וליצור שמות עט חדשים. לעוד מידע בנושא, אנא גשו לשאלות נפוצות: שמות עט.

Change My User Name – שנו את שם המשתמשת שלי

בחירה בכפתור זה תעביר אתכן לדף Change My User Name (שינוי שם המשתמשת שלי).

אנא חשבו פעמיים לפני השימוש באפשרות זו. אלא אם כן אתן משנות את גודל האותיות באנגלית מאותיות קטנות לאותיות גדולות ולהיפך בלבד, אנו לא נקשר את שם המשתמשת הישן שלכן לשם החדש. סימניות, שמות עט וקישורים חיצוניים המקושרים לפרופיל ולשם המשתמשת הישנים שלכן יחדלו לפעול. שם המשתמשת הישן שלכן יכול להילקח על ידי משתמשת אחרת, ובמקרה כזה כל הקישורים הישנים יקשרו לאותה משתמשת ולא אליכן.

לעוד מידע בנושא, אנא גשו לשאלות נפוצות: החשבון שלי.

Orphan My Works – עילום היצירות שלי

בחירה בכפתור זה תעביר אתכן לדף Orphan Works (עילום יצירות).

עילום יצירה הינו תהליך בלתי הפיך.

ברצוננו להדגיש זאת שוב. כאשר אתן בוחרות לעלם יצירה, אתן מוותרות לצמיתות על השליטה שלכן בה, כולל כמובן על היכולת לערוך או למחוק את היצירה.

אם יש ספק, אין ספק!

לעוד מידע בנושא, אנא גשו לשאלות נפוצות: עילום יצירות.

היכן ניתן לקבל מידע נוסף אם שאלתי לא נענתה כאן?

חלק מהשאלות הנפוצות אודות Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) נענות בחלקים אחרים של השאלות הנפוצות, ומושגים שכיחים נמצאים במילון המונחים שלנו. ניתן למצוא שאלות ותשובות על תנאי השימוש בדף שאלות נפוצות: תנאי השימוש. אולי תרצו לבדוק גם את דף הבעיות הידועות. אם אתן זקוקות לעזרה נוספת, אנא הגישו בקשת תמיכה.