Archive FAQ > עילום יצירות

מהו עילום יצירה?

עילום יצירה הינו חלופה למחיקת יצירה שאינכן מעוניינות להשאיר מקושרת לחשבונכן.

עילום יצירה ישמיט ממנה את כל הפרטים המזהים שלכן לצמיתות. המידע הנ"ל יימחק מהיצירה עצמה, מכל הפרקים והסדרות המזוהות איתה, ומכל תגובה או משוב שאולי השארתן עליה. היצירה תועבר לחשבון orphan_account שנוצר על ידי Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) למטרה זו. אנא קחו בחשבון כי עילום יצירה הינו קבוע והפעולה אינה ניתנת לשחזור – אתן מוותרות על כל שליטה שיש לכן על היצירה, כולל היכולת לערוך או למחוק אותה, ולא תוכלו לדרוש אותה חזרה.

עילום יצירה הוא כלי המאפשר הסרת חלק או כלל היצירות מהחשבון מבלי לגרוע אותן מהפאנדום. תקוותנו היא שתשתמשו בחשבון orphan_account על מנת לאפשר ליצירותיכן להישאר ב-AO3 גם אם אין ברצונכן להיות מזוהות איתן יותר, או שאינכן רוצות שיקושרו לחשבונכן. יצירות מעולמות יתוחזקו על ידי AO3 על מנת לאפשר למעריצות עתידיות ליהנות מהן. סימניות וקישורים קיימים לא יוסרו.

מידע על מחיקת יצירה במקום עילומה זמין בכיצד ניתן למחוק יצירה?

או, למידע נוסף על עריכת סדרות, עברו לכיצד ניתן לערוך סדרה?

איזה מידע מוסר מהיצירה בתהליך העילום?

  • שם המשתמשת ו/או שם העט יוסרו מהיצירה ומכל פרקיה.
  • שם המשתמשת ו/או שם העט יוסרו מכל תגובה שהשארתן על היצירה.

כיצד ניתן לעלם יצירות?

טרם עילום יצירה, אנא ודאו שאתן מודעות להשלכות שבדבר. למידע נוסף בנושא, עברו למהו עילום יצירה?

ניתן:

  • לעלם יצירה בודדת באמצעות הכפתור "Orphan Work" (עילום יצירה) בדף העריכה שלה. מידע נוסף על איך לעשות זאת זמין בכיצד ניתן לערוך יצירה?
  • לעלם את כל היצירות המפורסמות תחת סדרה מסוימת דרך דף המפתח שלה, או דרך הדף Edit Series (עריכת סדרה) באמצעות הכפתור "Orphan Series" (עילום סדרה). מידע נוסף בנושא זמין בשאלות נפוצות: סדרות.
  • לעלם את כל היצירות שלכן באמצעות הכפתור "Orphan My Works" (עילום היצירות שלי) שנמצא בדף ה-Preferences (העדפות) ב-Dashboard (לוח אישי). מידע נוסף בנושא זמין בשאלות נפוצות: הלוח האישי.
  • לעלם את כל היצירות שפורסמו תחת שם עט מסוים בעזרת הכפתור "Orphan Works" (עילום יצירות) בדף ה-Pseuds (שמות עט) בלוח האישי. מידע נוסף בנושא זמין בשאלות נפוצות: שמות עט.

לאחר שנבחרו היצירות הרצויות לעילום, ישנן שתי אפשרויות:

"Take my pseud off as well" (הסרת שם העט בנוסף)
היצירה תועבר לחשבון orphan_account המופעל על ידי Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו), ולשם עט ברירת המחדל orphan_account. שם היוצרת ביצירה יציג "orphan_account".
"Leave a copy of my pseud on" (השארת העתק של שם העט שלי על היצירה)
היצירה תועבר לחשבון orphan_account המופעל על ידי AO3, אך שם עט חדש ייווצר עם אותו הכינוי של שם העט המקורי. אם אתן משתמשות רק בשם עט ברירת המחדל המקורי שלכן, שם העט החדש יהיה תואם לשם המשתמשת שלכן. לדוגמה: אם היצירה פורסמה תחת שם העט או שם המשתמשת "awesomefangirl", אז לאחר עילום היצירה, שם היוצרת יציג "(awesomefangirl (orphan_account". למרות ששם העט לא יהיה מקושר יותר לחשבון AO3 שלכן, משתמשות אחרות עשויות לזהות אתכן בתור היוצרות אם השתמשתן בשם עט ייחודי.

מידע נוסף לגבי שמות עט זמין בשאלות נפוצות: שמות עט.

כיצד ניתן לעלם יצירה בה הייתי יוצרת שותפה?

טרם עילום יצירה, אנא ודאו שאתן מודעות להשלכות שבדבר. עברו למהו עילום יצירה? למידע נוסף בנושא.

ניתן להסיר את עצמכן כיוצרות או לעלם את היצירה על מנת לנתק את הקשר שלה לחשבונכן. באיזו מהן שתבחרו, היוצרת השותפה שלכן לא תושפע מהעניין ותישאר יוצרת שותפה של היצירה.

למידע נוסף בנושא, עברו לכיצד ניתן לעלם יצירות?

כיצד ניתן לעלם יצירה אחת מתוך סדרה?

טרם עילום יצירה, אנא ודאו שאתן מודעות להשלכות שבדבר. עברו למהו עילום יצירה? למידע נוסף בנושא.

ניתן לעלם את היצירה לפי ההנחיות המפורטות תחת השאילתה כיצד ניתן לעלם יצירות? – שם היוצרת על היצירה יציג "orphan_account" או "שם העט שלכן (orphan_account)".

אנא שימו לב שהיצירה לא תוסר מהסדרה – על מנת לעשות זאת, יש לערוך את היצירה כדי להסיר אותה מהסדרה לפני העילום. ברגע שתעלמו יצירה, לא תהיה לכן האפשרות לערוך אותה. אם תשמרו על היצירה כחלק מהסדרה, החשבון orphan_account יוצג כיוצר שותף לסדרה.

למידע נוסף בנושא, עברו לכיצד ניתן לערוך סדרה?

האם ניתן לקבל בחזרה את יצירותיי במידה ושיניתי את דעתי לאחר שעילמתי אותן?

לא – עילום יצירה הוא קבוע ואינו ניתן לשחזור. אין דרך לקשר בחזרה את היצירה לחשבונכן, ואין לנו אפשרות לעשות זאת עבורכן. יצירה מעולמת נשארת ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו), מקושרת לחשבון orphan_account, ואין אפשרות לערוך או למחוק אותה.

היכן ניתן לקבל מידע נוסף אם שאלתי לא נענתה כאן?

חלק מהשאלות הנפוצות אודות Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) נענות בחלקים אחרים של השאלות הנפוצות, ומושגים שכיחים נמצאים במילון המונחים שלנו. ניתן למצוא שאלות ותשובות על תנאי השימוש בדף שאלות נפוצות: תנאי השימוש. אולי תרצו לבדוק גם את דף הבעיות הידועות. אם אתן זקוקות לעזרה נוספת, אנא הגישו בקשת תמיכה.