Scandinavian Podfic

Scandinavian Podfic Icon

Podfics read in Scandinavian languages, collected for easy access.
Add your own! All fandoms and all ratings welcome.

---
Fanfiksjon-lydfiler (podfic) innlest på skandinaviske språk, samlet for oversiktens skyld.
Legg til dine egne! Alle fandommer og alle sjangere velkomne.

(Open, Unmoderated)

Recent works