Karkat Vantas & Kanaya Maryam

This tag belongs to the Relationship Category.

Parent tags (more general):

Mergers

Karkat Vantas & Kanaya Maryam has been made a synonym of Kanaya Maryam & Karkat Vantas. Works and bookmarks tagged with Karkat Vantas & Kanaya Maryam will show up in Kanaya Maryam & Karkat Vantas's filter.