Actions

Work Header

Øyeblikk for øyeblikk

Chapter Text

Lampene er slukket, det er bare nødlyset som gløder grønt i studio. Publikum og deltagere har gått hjem og døra slår i etter den siste assistenten; så er det bare de to alene igjen.

Lars Andreas har vasket av seg sminken og kledd på seg frakken, men nå glir han inn bak pianoet og slår an opptakten tll "Fly Me To The Moon"...

Atle kommer ut fra garderoben, også han nyskrubbet; trøtt, men glad. Han faller naturlig inn på verset:

"Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like on
Jupiter and Mars
In other words, hold my hand..."

Han bryter seg selv av: "Drosja står uttafor og venter." Han rekker armen frem mot Lars Andreas.

Lars Andreas reiser seg, bukker et lite bukk mens han smiler mot Atle og tar armen hans: "Skal vi gå?"

Man kan såvidt høre starten på neste linje: "In other words, darling..." før døra slår igjen bak de to: tett arm i arm.

Det mørke rommet bak dem hviler igjen i tilfreds forventning om nye produksjoner og store øyeblikk.