AO3 News

Post Header

Published:
2020-12-29 11:02:05 -0500
Original:
What the death of Flash means for your audio and video embeds
Tags:

Adobe příští rok ukončuje podporu pluginu Flash. Vlivem tohoto rozhodnutí nebude Archive of Our Own - AO3 (Náš vlastní archiv) dále podporovat MP3 přehrávač Dewplayer pro přehrávání vložených zvukových souborů. V blízké době převedeme kódování v již existujících pracích tak, aby používaly tento HTML5 tag: <audio>.

Ačkoliv jsme schopni automaticky provést tuto změnu pro práce, které využívají Dewplayer, konec Flashe může mít vliv i na jiné práce. Pokud vaše práce obsahují vložený audio nebo video obsah, rozhodně vám doporučujeme je upravit tak, aby také obsahovaly HTML tag <audio> pro zvukové soubory a tag <video> pro video soubory, či případné použití aktualizovaného kódu ze stránek, které pro hostování audio/video souborů používáte.

Co je "Flash" a kdy mu končí podpora?

Flash je program společnosti Adobe, který byl od konce 90. let používán pro přehrávání audio a video obsahu na internetových stránkách na mnoha různých platformách. Flash měl nicméně v minulosti mnoho problémů se zabezpečením a moderní technologie nabízejí nové způsoby dělání věcí, pro které byl dříve potřeba.

Hodně mobilních internetových prohlížečů přestalo podporovat Flash již před několika lety a Adobe oznámilo ukončení aktualizací a distribuce k 31. prosinci 2020 (oznámení je dostupné v angličtině). Přehrávání obsahu pomocí Flashe bude zablokováno po 12. lednu 2021.

Pro více informací prosím navštivte stránku s informacemi o ukončení životnosti programu Flash Player společnosti Adobe (stránka je dostupná v angličtině).

Jak ovlivní toto rozhodnutí AO3?

Plugin Dewplayer, který fungoval na bázi Flashe, a který jsme používali pro přehrávání audio povídek a dalších audio fanouškovských prací, přestane fungovat. Obsah vložený pomocí kódu poskytovaného jinými stránkami používanými pro hostování audio a video obsahu také přestane fungovat. Například videa z YouTube vložená před přechodem na <iframe> HTML tagy v roce 2017 mohou přestat fungovat.

Pokud některá z vašich prací obsahuje vložený přehrávač audio nebo video obsahu, doporučujeme vám zkontrolovat, zda ho lze stále přehrát i po 12. lednu 2021. Pokud ne, zkontrolujte prosím, že používáte nejnovější verzi kódu pro vkládání obsahu poskytovanou stránkou, ze které obsah vkládáte, případně zvažte použití audio či video HTML tagů (návod dostupný v angličtině).

Co se stane s existujícími pracemi, které používají Dewplayer?

V dohledné době spustíme na AO3 proces který vyhledá práce využívající Dewplayer, a automaticky změní relevantní HTML tak, aby obsahovalo tag <audio>.

Můžu dále používat Dewplayer po 31. prosinci?

Ne. Adobe předpokládá, že všechny velké prohlížeče po tomto datu Flash zakáží, a Dewplayer tedy přestane fungovat. Časem kompletně odstraníme i naši kopii kódu pro Dewplayer. Také momentálně měníme HTML sanitizer tak, aby automaticky zamezil pokusům o vložení kódu pro Dewplayer a nahradil ho HTML tagem <audio> .

Je možné si práce opravit rovnou?

Kód samozřejmě můžete upravit sami.

 1. Jděte na stránku práce a zvolte možnost Edit (Editovat).
 2. Ve formátu zobrazení HTML vyhledejte část kódu, ve které je
  <embed type="application/x-shockwave-flash" flashvars="mp3=AUDIO_URL" src="https://archiveofourown.org/system/dewplayer/dewplayer.swf" width="200" height="27" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal"></embed>
 3. Zkopírujte část s AUDIO_URL. Půjde o URL (internetovou adresu) končící příponou ".mp3".
 4. Smažte původní kód a místo něj vložte
  <audio src="AUDIO_URL"></audio>
 5. Na místo AUDIO_URL vložte odkaz, který jste zkopírovali v kroku č. 3.
 6. Tento postup zopakujte při nahrazování dalších vložených zvukových stop v dané práci, a poté zvolte možnost Update (Aktualizovat).

Můžete také používat složitější HTML atributy a nastavení, která naleznete v příspěvku Embedding with the Audio and Video Tags (Vkládání pomocí audio a video tagů) (příspěvek dostupný v angličtině).

Jak teď mohu přidávat nový zvukový či video obsah?

Pokud používáte kód pro vložení přehrávače poskytovaný stránkou, na které je daný obsah hostovaný, měl by vám jít vložit do editoru HTML. Pokud nenajdete stránku ze které chcete kód kopírovat v sekci FAQ "Které stránky můžu použít k hostování multimediálních souborů?", kontaktujte prosím tým Podpory ohledně přidání požadované stránky na seznam schválených stránek.

Pokud máte zájem o použití HTML tagu audio nebo video, můžete tak učinit pomocí informací a nastavení uvedených v příspěvku Embedding with the Audio and Video Tags

Co když mám další otázky?

Více informací ohledně používání těchto elementů a jejich atributů můžete nalézt v následujících článcích, které publikoval Mozilla Developer's Network (články jsou dostupné v angličtině).

Pokud potřebujete pomoc s něčím jiným, kontaktujte prosím Podporu.

Comment

Post Header

Published:
2020-06-27 19:58:53 -0400
Original:
Become a Member of the OTW and Vote in the 2020 Elections!
Tags:

Volby OTW pro rok 2020: jste připraveni?

Už je skoro čas voleb! Být členkou/členem OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) znamená, že můžete volit její Představenstvo. Tím můžete ovlivnit, jak jsou projekty typu Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv), Fanlore a Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) vedeny a kam budou směřovat v budoucnu. Tento rok se budou volby do Představenstva konat od 14. srpna do 17. srpna. (Zde najdete kompletní rozvrh voleb pro rok 2020).

Abyste mohli volit, musíte být členkou/členem OTW o půlnoci UTC 30. června roku 2020 (Kolik hodin je to pro mě?). To znamená, že jste mezi 1. červencem 2019 a 30. červnem 2020 darovali alespoň 10 USD, a zároveň v darovacím formuláři jste zvolili možnost stát se členkou/členem. Abyste se stali členkou/členem, musíte na formuláři vybrat odpověď "Yes" (Ano) na otázku "Do you want to be an OTW member? ($10 minimum donation)" (Chcete být členkou/členem OTW? (nejmenší možný dar je 10 USD)). Pokud si nejste jisti, zda váš dar splňuje tyto podmínky, kontaktujte prosím náš tým pro rozvoj a členství.

Pokud se zúčastníte volební registrační kampaně, obdržíte speciálně navrženou ikonu, která se dá získat jen během této kampaně. Děkujeme za vaši podporu OTW! Zaregistrujte se k volbám a darujte ještě dnes!


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Comment

Post Header

Published:
2020-04-27 20:11:07 -0400
Original:
April 2020 Drive: Thanks for your Support
Tags:

Dubnová kampaň za získání finančních prostředků pro OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) právě skončila, a my jsme poctěni vaší neskutečnou štědrostí. Vaše příspěvky zdaleka překročily náš původní cíl 130,000 USD, a celkově tak bylo vybráno 458,501.00 USD od 14905 lidí z 96 zemí. Jsme nepopsatelně vděční, a o to více oddaní této komunitě, kterou zde společně budujeme každý každičký den. Nemůžeme dostatečně vyjádřit své díky za vaši pomoc naší misi, a že zajišťujete, že naše projekty v budoucnosti dále porostou.

OTW je nezisková organizace, což znamená, že každý dolar, který darujete, slouží našemu cíli: zachování fanouškovských prací a fanouškovské kultury. Tento rok jste podpořili výbor Otevřených dveří v jejich práci ve zmírnění dopadu uzavření Yahoo Groups a jejich spolupráci s moderátory a členy na importu obsahu do Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu). Pomohli jste financovat nákup nových serverů pro AO3, které pomohou lepší stabilitě potřebné pro naši rostoucí uživatelskou základnu. Podpořili jste svou štědrostí výbor Právních záležitostí v jejich boji se zákony nepřívětivými k fanouškům po celém světě. (Více detailů o našich finančních zdrojích můžete nalézt v našem nejnovějším rozpočtu.)

S vaší pomocí budeme schopni i nadále aktivně podporovat fanouškovské práce a sloužit potřebám fanouškovské komunity, které se rok od roku vyvíjejí. Znovu vám děkujeme! Jsme skutečně dotčeni vaší podporou a štědrostí! A nebojte se, pokud chcete přispívat i po skončení kampaně, OTW přijímá sponzorské dary po celý rok!

Prosím, buďte připraveni, že díky situaci s COVID-19 je možné, že bude doručení těchto dárku zpožděno. Naše nejnovější oznámení o této situaci můžete najít na naší darovací stránce.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překlad.

Comment

Post Header

Published:
2020-04-22 20:09:59 -0400
Original:
April 2020 Drive: Finding Community in Isolation
Tags:

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je nezisková, tvořena dobrovolníky z celého světa. Veškeré dary, které vybereme, jdou na podporu našich projektů. Sami bychom to ale nemohli zvládnout. Proto dnes, stejně jako každý duben, spouštíme naši pololetní kampaň za získání členů, a žádáme naše uživatele, aby darovali a podpořili tak naši práci.

Tento duben je zajisté v mnoha ohledech jiný než všechny předchozí. Současná globální situace je bezprecedentní a my chápeme, že mnoho lidí, kteří by OTW za normální situace přispěli, nyní není v pozici, kdy by tak mohli učinit. Chceme vás ujistit, že díky vaší předcházející štědrosti a neúnavné práci naší Správy financí tu pro všechny naše uživatele budeme i nadále, nehledě na to, kolik peněz budeme tentokrát schopni vybrat. Vaše příspěvky dnes nám pomohou zachovat naši práci v budoucnu, a podpoří nás v plánování rozvoje v nadcházejících letech.

Příspěvky představují investici do OTW, která je více než jen finanční pomocí. Jakýkoliv příspěvek ve výši 10 USD a více vás oprávní stát se členem OTW na následující rok nebo obnovit vaše členství, pokud jste přispěli v minulosti. Členové mohou volit v našich říjnových volbách, a určit tak složení Představenstva, které má na starost strategický rozvoj OTW a budoucí plány.

Jako vždy, ale obzvláště dnes, chceme, abyste věděli, že jakýkoliv příspěvek naší komunitě je významný a vysoce ceněný. Ať už vytváříte fanouškovská díla, abyste nás všechny pobavili nebo povzbudili, komunikujete s tvůrci skrze kudos a komentáře, přispíváte k uchovávání fanouškovské historie a kultury, informujete nás skrze akademické práce na fanouškovská témata, věnujete svůj čas jako dobrovolníci, nebo nabízíte finanční podporu naším projektům, jsme vděční, že jste součástí toho, co děláme!

Prosíme, pokud můžete, zvažte možnost darovat, a pomozte nám dělat to nejlepší co můžeme, abychom podporovali tuto komunitu dnes, zítra a navždy. Možná jsme strávili týdny a měsíce v izolaci, ale díky vašemu zapojení nikdy nejsme skutečně sami.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Comment

Post Header

Published:
2020-04-21 13:07:34 -0400
Original:
OTW Finance: 2020 Budget
Tags:

Rozpočet pro rok 2020 Společnosti pro transformativní tvorbu

V průběhu roku 2019, Správa financí OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) pracovala na pozadí, aby zajistila, že všechny účty společnosti jsou zaplacené, daně odvedené, a účetnictví je vedeno podle standardů. Přípravy na audit a výkazy z financí za rok 2019 už jsou v plném proudu!

V mezičase tento tým také pilně pracoval na přípravách na rok 2020 a s hrdostí vám přinášejí rozpočet na tento rok (pro více informací nahlédněte do tabulky rozpočtu 2020):

Náklady na rok 2020

Výdaje dle projektu: Archive of Our Own (Náš vlastní archiv): 79,7 %, Open Doors (Otevřené dveře): 0,1 %, Transformative Works and Cultures (TWC – Transformativní tvorba a kultura): 0,3 %, Fanlore: 1,1 %, Legal Advocacy (Právní obrana): 0,8 %, Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků): 0,1 %. Administrativa: 8,5 %, Fundraising (Získávání finančních prostředků): 9,4 %

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

Využito 11 326,91 USD; zbývá 492 087,24 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 11 326,91 USD z celkového rozpočtu 503 414,15 USD.
 • Na chod AO3 bylo použito 79,7 % výdajů OTW. To zahrnuje většinu našich výdajů na servery – jak nové nákupy, tak stávající kolokace a jejich údržbu, tj. nástroje monitorující výkon stránek a různé licence systémů, a rovněž také výdaje zdůzazněné níže (přehled všech programových nákladů).
 • Předpokládané výdaje AO3 na tento rok zahrnují také 100 000,00 USD na zprostředkovatelské náklady na přesun vyhledávání v AO3 sbírkách na Elasticsearch a vylepšení Rails 6.
 • Dále, předpokládané výdaje AO3 předběžně zahrnují plánované vylepšení a rozšíření serverů za zhruba 255 000,00 USD. Nové databázové servery rozšíří schopnost AO3 dodávat uživatelům stránky a výsledky vyhledávání s menším počtem problémů s připojením. Ze starých serverů se stanou úložné prostory pro nové servery. Je možné, že tato činnost bude odložena na příští rok v závislosti na mnohých okolnostech; více informací poskytne aktualizovaný rozpočet vydaný později v tomto roce
 • Další předpokládané výdaje zahrnují 33 000,00 USD pro dodavatele systémů, kteří budou pracovat na četných projektech OTW, včetně AO3.

Fanlore

Využito 533,83 USD; zbývá 6 484,45 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 533,83 USD z celkového rozpočtu 7 018,28 USD.
 • Výdaje pro Fanlore jsou převážně za přidělenou část serveru, údržbu a kolokace, a dále za licence související s obnovováním webové domény Fanlore (přehled všech programových nákladů).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)

Využito 331,00 USD; zbývá 1 500,00 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo utraceno 331,00 USD z celkového rozpočtu 831,00 USD.
 • Výdaje TWC se skládají z hostingu webových stránek časopisu a nákladů na jeho vydávání a skladování (přehled všech programových nákladů).

Open Doors (Otevřené dveře)

Využito 139,66 USD; zbývá 732,17 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 139,66 USD z celkového rozpočtu 871,83 USD.
 • Výdaje projektu Otevřené dveře za tento rok sestávají z hostování, zálohy a platby domény pro importované archivy fanouškovských prací (přehled všech programových nákladů).

Legal Advocacy (Právní obrana)

Využito 0 USD; zbývá 5 000,00 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 0 USD z celkového rozpočtu 5 000,00 USD.
 • Výdaje Právní obrany sestávají z poplatků za doručování soudních písemností, cestovních výloh pro účastníky konferencí a soudních stání (přehled všech programových nákladů).

Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků)

Využito 0 USD; zbývá 500,00 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo utraceno 0 USD z celkového rozpočtu 500,00 USD.
 • Předpokládané výdaje zahrnují 100 USD na tisk letáčků a 400 USD na další rozvojové činnosti jménem OTW (přehled všech programových nákladů).

Fundraising (Získávání finančních prostředků)

Využito 2 891,28 USD; zbývá 56 295,90 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 2 891,28 USD z celkového rozpočtu 59 187,18 USD.
 • Naše výdaje pro získávání finančních prostředků sestávají z transakčních poplatků požadovaných třetí stranou, která má na starost zpracovatele plateb peněžných darů, pořízení a doručení děkovných dárků a nástrojů užívaných k hostování databáze OTW členů a sledování komunikace s dárci a potenciálními dárci (přehled všech nákladů pro získávání finančních prostředků).

Administrativa

Využito 6 777,87 USD; zbývá 46 879,38 USD

Příjmy pro rok 2020

Příjmy OTW: Příspěvky z dubnové kampaně: 25,0 %. Příspěvky z říjnové kampaně: 32,6 %. Příspěvky mimo kampaně: 34,6 %. Příspěvky ze zaměstnaneckých příspěvkových programů: 7,4 %. Úrokové příjmy: 0,1 %. Autorský honorář: 0,1 %. Další příjmy: <0,1%

 • OTW je zcela podporována vašimi příspěvky – děkujeme za vaši štědrost!
 • Největší část příspěvků dostáváme v rámci dubnových a říjnových kampaní, které by v roce 2020 měly společně tvořit přibližně 58 % našich příjmů. Další příspěvky nám chodí ze zaměstnaneckých příspěvkových programů (programy, s jejichž pomocí ve Spojených státech některé velké společnosti podporují charitativní příspěvky svých zaměstnanců darováním částky ve stejné výši), autorských honorářů, od Amazon Smile a PayPal Giving Fund, které rozdávají příspěvky z programů jako je Humble Bundle a eBay for Charity. Pokud pomocí těchto stránek nakupujete a chtěli byste nás podpořit, zvolte prosím "Organization for Transformative Works" jako vámi vybranou charitativní společnost!
 • Vzhledem k vaší štědrosti v předchozích letech máme slušnou rezervu, ale tu si chceme nechat, jak se tak říká, pro strýčka Příhodu. Díky tomu můžeme prozkoumat alternativní zdroje příjmů nahrazující příspěvky. Správa financí pokročila v hledání vhodné investiční metody pro malé neziskové organizace jako je OTW a plánuje do konce roku 2020 založit nízkorizikové konzervativní investiční portfolio.
 • Tyto rezervy nám také pomáhají v letech, kdy máme v plánu větší než obvyklé nákupy. Jak již bylo zmíněno, plánujeme vylepšit kapacity AO3 serverů, což letos výrazně navýší naše výdaje. Některé z předpokládaných výdajů představených v tomto rozpočtu se však nemusí do konce roku kvůli různým problémům či omezením uskutečnit. Přestože jsou v tabulce rozpočtu zařazené všechny očekávané náklady, rozhodli jsme se alokovat na tyto méně pravděpodobné náklady 111 000,00 USD z našich rezerv. Tato částka může být z rezerv vybrána v závislosti na aktuálních potřebách v průběhu roku. Přesnější informace o tom, jaké výdaje byly a dále budou vynaloženy během roku 2020, uvedeme v říjnové aktualizaci informací o rozpočtu.
 • K 29. únoru 2020 jsme obdrželi 49 079,71 USD a do konce roku předpokládáme příjem 520 900,00 USD.

Vybrány příspěvky ve výši 49 079,71 USD; zbývá získat 471 820,29 USD

Máte nějaké otázky?

Máte-li nějaké otázky k rozpočtu nebo financím OTW, kontaktujte výbor pro správu financí. Plánujeme také uspořádat otevřený chat, kde odpovíme na všechny vaše otázky. Tento chat bude probíhat kompletně v angličtině a anglická verze tohoto příspěvku obsahuje více informací o tom, kdy bude chat probíhat a jak se můžete připojit.

Aktualizovaný rozpočet OTW na rok 2020 v tabulce můžete stáhnout na tohoto odkazu.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Comment

Post Header

Published:
2019-08-30 23:06:35 -0400
Original:
Problems logging in to your account?
Tags:

Pro posílení bezpečnosti a usnadnění údržby jsme změnili kódování přihlašovacího systému Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu). Jak jsme již dříve informovali, tato změna způsobila odhlášení všech uživatelů. Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo, měli byste být schopni se přihlásit jako obvykle. Níže uvádíme několik bodů pro případ, že se máte s přihlašováním problémy.

Aktivovali jste svůj účet pomocí odkazu v potvrzovacím e-mailu?

Pokud jste si v nedávné době založili účet na AO3 a máte problém s přihlášením, ujistěte se, že jste účet aktivovali! Během 24 hodin po registraci byste měli z adresy: do-not-reply@archiveofourown.org obdržet potvrzovací e-mail s pokynem k aktivaci účtu pomocí uvedeného odkazu. Aktivační e-mail většinou dorazí ihned po registraci. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb však mohou dobu doručení výrazně prodloužit.

Po aktivaci účtu byste měli ze stejné adresy, do-not-reply@archiveofourown.org, obdržet e-mail potvrzující aktivaci. Tyto e-maily někdy končí ve spamu, určitě se tedy nejdříve podívejte i do této složky. Pokud nemůžete najít e-mail s pokynem k aktivaci ani e-mail potvrzující aktivaci a od vaší registrace uplynulo více než 24 hodin, můžete kontaktovat naši Podporu a požádat o aktivaci účtu ze strany administrátora

Pokud se přihlašujete pomocí uživatelského jména, napsali jste ho správně?

Pro ověření, zda uživatelské jméno existuje a patří vám, přejděte do adresního řádku vašeho webového prohlížeče a zadejte: https://archiveofourown.org/users/USERNAME, přičemž místo "USERNAME" napište své uživatelské jméno. Pokud účet existuje, otevře se vám Dashboard (Panel uživatele). Můžete si tak ověřit, že ikona, informace v profilu, zveřejněné práce a záložky účtu patří vám.

Upozorňujeme, že uživatelská jména mohou obsahovat pouze malá a velká písmena A-Z, číslice a podtržítko (_).

Pokud se přihlašujete pomocí e-mailové adresy, napsali jste ji správně?

Máte-li více než jednu e-mailovou adresu, může vám pomoci, když přejdete na stránku New Password (Nové heslo), vyplníte svou e-mailovou adresu a kliknete na "Reset Password" (Změnit heslo). Pokud není zadaná e-mailová adresa přiřazena k účtu, zobrazí se vám chybové hlášení a e-mailová zpráva se neodešle. Pokud totéž uděláte u všech svých e-mailových adres, pomůže vám to zjistit, kterou z nich jste použili pro svůj uživatelský účet na AO3.

I v případě, že dostanete e-mail k resetování hesla, se budete moci přihlásit pomocí svého dosavadního hesla (jednoduše tento e-mail ignorujte).

Zadáváte správné heslo?

Pokud jste si jisti, že uživatelské jméno nebo e-mailová adresa, pomocí nichž se snažíte přihlásit, jsou správné, problém by mohl být v heslu. Vyplňte formulář na stránce New Password a dostanete odkaz, s jehož pomocí si budete moci změnit heslo.

Pokud do 24 hodin neobdržíte e-mail, zkontrolujte si složku se spamem nebo položky automaticky tříděné pošty. E-mail bude mít v předmětu "[AO3] Reset your password" (Změňte si heslo).

Aktualizace (28. prosince, 10:43 UTC): Vzhledem ke změnám v ošetření hesel je potřeba, abyste resetovali své heslo, pokud obsahuje znaky < nebo >. (Znaky < a > můžete v heslu používat i nadále, jen musí být v našem systému aktualizováno.)

Vyplňuje váš prohlížeč nebo správce hesel vaše uživatelské jméno/heslo automaticky?

Pokud k přihlašování do AO3 ve svém prohlížeči používáte funkci automatického vyplňování nebo správce hesel, je možné, že máte uložené nesprávné uživatelské jméno/heslo. Můžete si to ověřit tak, že vymažete předvyplněné údaje a své uživatelské jméno a heslo vepíšete ručně. Nezapomeňte v automatickém vyplňování nebo správci hesel uložit správnou kombinaci jména a hesla, aby se stejný problém neopakoval později.

Zkusili jste vymazat soubory cookies ve svém prohlížeči?

Problémy při přihlašování mohou být někdy způsobeny přednastavenými nebo chybnými soubory cookies. Ty mohou být příčinou chybových hlášení o nesprávném heslu nebo uživatelském jménu i v případě, že jsou zadané správně, příp. oznámení, že jste se úspěšně přihlásili, ačkoli tomu tak ve skutečnosti není. Abyste měli jistotu, že za vaším problémem s přihlašováním na AO3 není nastavení cookies, ověřte si, že jsou ve vašem prohlížeči povoleny cookies stránek AO3 a než se zkusíte znovu přihlásit, vymažte uložené cookies. Způsob nakládání s cookies závisí na tom, jaký prohlížeč používáte. Můžete začít informacemi pod následujícími odkazy:

Zkusili jste zakázat rozšíření a doplňky prohlížeče?

Rozšíření a doplňky prohlížečů mohou někdy způsobovat problémy při přihlašování. Abyste se ujistili, že chyba není v nastavení prohlížeče, zakažte veškerý software přidružený k vašemu prohlížeči. Můžete použít níže uvedené odkazy.

Zkusili jste se přihlásit pomocí jiného prohlížeče nebo zařízení?

Pokud se vám daří na AO3 přihlásit jiným způsobem, bude spíše problém souviset s prohlížečem nebo zařízením, které používáte, než s vaším účtem. V takovém případě doporučujeme vyzkoušet ve vašem oblíbeném prohlížeči výše uvedené kroky. Pokud ani ty nepomohou, kontaktujte prosím Podporu, abychom mohli problém prozkoumat. Nezapomeňte prosím uvést podrobnosti o prohlížeči(ích) a zařízení(ch), z nichž jste se pokoušeli přihlásit, a celý problém popsat.

Vyzkoušeli jste všechny uvedené kroky, a přesto se vám nedaří přihlásit?

Pokud jste vyzkoušeli všechny uvedené kroky, a přesto se vám nedaří přihlásit, prosím kontaktujte přímo naši Podporu pomocí tohoto formuláře. Nesdílejte v komentářích pod tímto příspěvkem žádné informace o svém účtu. Komentáře jsou veřejné a může si je přečíst každý, kdo si stránku prohlíží. Komentáře obsahující informace o účtech budou bez odpovědi odstraněny.

Stejně jako v ostatních případech prosím nezapomeňte uvést co nejvíce podrobností k vašemu problému, např. chybové hlášení, které jste dostali nebo nastavení vašeho prohlížeče/zařízení, abychom vám mohli co nejefektivněji pomoci. Uveďte také, které z uvedených kroků už jste vyzkoušeli, abychom mohli vyloučit související chyby!

Comment

Post Header

Published:
2019-08-21 12:18:59 -0400
Original:
Election Statistics for 2019
Tags:

Volby pro rok 2019 jsou za námi a výsledky jsou konečné. Rádi bychom se s vámi proto podělili o statistiky ohledně volební účasti!

Ve volbách pro rok 2019 jsme měli celkově 9939 oprávněných voličů. Z tohoto počtu odevzdalo svůj hlas 2234 voličů, což tvoří 22,5 % všech potenciálních voličů. S hrdostí konstatujeme, že volební účast byla vyšší než účast za loňský rok, kdy dosáhla 14,6 %. Zaznamenali jsme také nárůst počtu odevzdaných hlasů, z 827 na 2234, což představuje celkem 270 % nárůst.

Volební výbor je odhodlán i nadále povzbuzovat oprávněné voliče k účasti ve volbách. Každý ze zvolených členů Představenstva může mít důležitý vliv na dlouhodobé zdraví projektů OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a my chceme, aby naši členové měli možnost se vyjádřit.

Žádáme o pochopení ty z vás, kteří projevili zájem se dozvědět, kolik hlasů obdržel každý z kandidátů . Náš volební proces je nastaven tak, aby byla do Představenstva zvolena vyrovnaná skupina členů, což umožní jejich hladkou spolupráci, a tuto informaci proto nezveřejňujeme. Všeobecně také nesdělujeme, který z neúspěšných kandidátů obdržel nejméně hlasů, nechceme je totiž odradit od další kandidatury v budoucnu, kdy mohou být okolnosti i zájmy členů jiné, nicméně, protože se letos přihlásili pouze 3 kandidáti, prozrazení této informace bylo nevyhnutelné.

Ještě jednou velice děkujeme všem, kteří se voleb v jakékoli jejich fázi zúčastnili! Doufáme, že se s vámi u virtuálního hlasování setkáme i příští rok.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Comment

Post Header

Published:
2019-08-12 22:45:42 -0400
Original:
2019 OTW Election Results
Tags:

Volební výbor by tímto chtěl poděkovat všem kandidátům za jimi odvedenou práci při letošních volbách. Je nám potěšením vyhlásit výsledky voleb za rok 2019.

Do Představenstva byli zvoleni následující kandidáti (v abecedním pořadí):

 • Kirsten Wright
 • Rebecca Sentance

Změna členů Představenstva proběhne oficiálně k 1. říjnu. Přejeme novým členům během jejich funkčního období mnoho zdaru.

Tímto jsou letošní volby ukončené. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do nich zapojili jak šířením informací o volbách a pokládáním otázek kandidátům, tak i samotným hlasováním. Těšíme se na vás opět za rok.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Comment


Pages Navigation