AO3 News

Post Header

Noong nakaraang Sabado’t Linggo, kinailangan naming isuspinde ang mga bagong kahilingan para sa paanyaya upang matugunan ang pagdagsa ng mga account sa Archive of Our Own - – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) na naglalaman ng spam. Bagamat patuloy na ipinagbabawal ng Konseho Laban sa Pang-aabuso ang mga account na ito, at bagamat patuloy nilang binubura ang libu-libong spam mula sa mga nasabing account, hindi pa rin namin nareresolba ang problema, at malamang ay lalala lamang ito kung patuloy kaming magpapadala ng mga paanyaya.

Napagpasyahan naming pansamantalang suspendehin ang nakapilang mga paanyaya habang kami’y naghahanap ng paraan upang pigilan ang pagdagsa ng spam bago pa man maipaskil ang mga ito. Ibig sabihin ay hindi ka muna makagagawa ng account, maliban na lang kung nakatanggap ka na noon ng paanyaya mula sa isang kaibigan o mula sa aming awtomatikong pilahan. (Kung ikaw ay humingi ng paanyaya bago ang ika-22 ng Oktubre at hindi mo pa natatanggap ito, pakitingnan ang iyong spam folder, o, ang “Social” tab, kung ika’y gumagamit ng Gmail. Kung hindi mo pa rin mahanap ang iyong paanyaya, maaring ipaalam sa Tulong)

Lubusang ikinalulungkot naming magkait ng paanyaya sa mga lehitimong tagagamit, ngunit dahil sa dami ng spam na nakaaapekto sa lahat ng gumagamit, wala kaming maisip na iba pang paraan upang tugunan ang problema.

Bubuksan din namin muli ang paghiling ng mga paanyaya sa lalo’t madaling panahon, ngunit hindi pa kami makapagsasabi ng tiyak na petsa. Kapag handa na kaming muling tumanggap ng mga hiling para sa paanyaya, babalik ang link na"Get Invited!" (Makatanggap ng Paanyaya!) sa aming unang pahina, at magkakaroon ng form ang Paghiling ng Paanyaya para maidagdag mo ang iyong pangalan sa listahan. (Tinanggal na namin ang kapasidad na humiling ng bilyete ng paanyaya, o invitation code, para sa iyong mga kaibigan simula noong huli kaming nakatanggap ng maramihang spam, at wala na kaming balak na ibalik ito sa nalalapit na hinaharap.)

Ang mga bagong kaganapan ukol dito ay ilalagay namin sa paskil na ito at sa aming @AO3_Status Twitter account. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa sistema ng AO3 sa pagpapadala ng mga paanyaya, maaring tumingin sa aming FAQ tungkol sa mga Paanyaya.