AO3 News

Post Header

Published:
2016-12-14 17:55:45 -0500
Original:
November 2016 Newsletter, Volume 108
Tags:

Banner av catie som föreställer en tidning med namn och logga för OTW och dess projekt på sidorna

I. KÖP AV NY SERVER: BÄTTRE; SNABBARE, STARKARE!

Den här månaden har System bestämt vilken av flera offerter de skulle gå vidare med och köpt en ny server för att ge OTW (Organisationen för Transformativa Verk) mer utrymme, efter att ha hållit ihop mailfunktionen med pinnar och snören. Denna process har inneburit mycket överläggningar och planering och ska ge förbättrad funktionalitet till OTW, särskilt nu när vi har över en miljon användare av Archive of Our Own - AO3 (Vårt Eget Arkiv) att stå till tjänst för!

II. HOS AO3

Missbruk har fått cirka 350 ärenden den här månaden. En påminnelse: Medarbetarna i Missbruk behöver bara ett ärende för att börja undersöka saken. Att uppmuntra folk att skicka in flera ärenden om samma problem gör bara allting långsammare!

Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T) började rekrytera nya kodarvolontärer mot slutet av oktober. Ett dussin nya rekryter håller just på att utbildas och tränas, och vi ser fram emot att välkomna ännu fler i början på nästa år.

Utöver att rekrytera och träna nya volontärer har AD&T jobbat hårt med att fixa buggar och öka automatiserad testtäckning i förväg när de ska uppdatera Rails. Det senaste kodsläppet innehåller också verktyg som kommer att ge taggorganiserare och medarbetare inom Support möjlighet att lösa en del vanliga problem utan hjälp från en databasadministratör. Att det finns så få medarbetare inom AD&T som har tillgång till och utbildning för databasen har skapat en flaskhals ett bra tag nu, så utöver dessa verktyg håller kommittén också på att träna fler långvariga medarbetare så att de kan arbeta med databasproblem.

AO3-dokumentation har laddat upp nya Vanliga frågor om profiler, som också ersätter den gamla “Vanliga frågor om ikoner”. Kommittén har också välkomnat tio nya medlemmar till sitt team och håller just på att träna dem i deras arbetsuppgifter.

Förutom sitt inlägg med ”Fem saker” har Kommunication också gjort inlägg för att fira att AO3 har nått en miljon registrerade användare, en milstolpe som klämde in sig den sista dagen i oktober.

Denna månad rekryterade Taggorganisatörerna både nya taggorganisatörer och nya medarbetare till kommittén — varmt välkommen till dem alla! De hade också ett nära samarbete med Open Doors (Öppna Dörrar) när det gällde taggarna för en väldigt stor och komplicerad arkivimport, och en grupp volontärer bland taggorganisatörerna har nu fått specialträning för att arbeta med Öppna Dörrar och hjälpa dem med importprocessen. Dessutom har de gjort ett antal små förändringar i riktlinjerna för taggorganisation, mest för att uppdatera exemplen som används, samt en större uppdatering som påverkade 10 riktlinjer, så att de var i enlighet med de nya procedurer, för att hantera tvetydiga taggar, som antogs i augusti.

III. SAKER ATT LÄSA OCH SKRIVA

Tidskriftskommittén är upptagna med att få fram de allra sista artiklarna för 2017 års två första nummer, som börjar produceras i januari. Dessutom har flera medlemmar av tidskriftskommittén erbjudit sig att skriva metadata för Transformative Works and Cultures - TWC (Transformativa Verk och Kulturer) till katalogen över Open Access-tidskrifter.

System har arbetat tillsammans med Tidskrift för att installera en andra iteration av mjukvaran som används för TWC och har också samarbetat med Öppna Dörrar i flera projekt, inklusive att föra över fem domäner till AO3.

Öppna Dörrar färdigställde importen av Warp 5 Complex och Dave and Ken's Diner, besvarade ärenden som rörde arkiv som höll på att importeras och arbetade på förbättringar av de tillfälliga importsajter som de använde.

Tack också till Ekonomi, System och Styrelse för att de har hjälpt Öppna Dörrar att förnya och föra över vissa domäner, utöka värdskapet för några arkiv under import, samt iordningställa omdirigeringar av färdiga importer! Så mycket av arbetet som sker på OTW är samarbeten, med olika kommittéer som delar med sig av sin erfarenhet och kunskap för att få jobbet gjort.

IV. JURIDIK OCH STYRNING

Styrelsen välkomnade de två nyvalda medlemmarna som ordinarie styrelseledamöter 1 november. För att hjälpa dem att bekanta sig med alla kommittéer och dessas ordföranden hölls chatter med flera ordföranden denna månad.

Under de senaste månaderna har Valutskottet börjat utvärdera hur 2016 års val gick. Valutskottet lade upp statistik om valet på hemsidan, vilket visade ett ökat antal röstande i år. De samlade också feedback från kandidaterna och flera av kommittéerna.

Ekonomi har arbetat med organisationens nya kontoplan denna månad och på att konsolidera betalningsmetoder. De arbetar också med flera uppdrag som har att göra med lagring av ekonomiska dokument, investeringsplanering och försäkring.

November har varit en ganska lugn månad för Juridiska teamet. De svarade på flera användarfrågor om upphovsrättslag och verk av fans, inklusive några från fans vars verk hade blivit kopierade av andra. Juridiska svarade också på en begäran om nedtagning av verk som rörde AO3.

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

Volontärer & Rekrytering:

Räknat 27 november har OTW 592 volontärer. Nya förändringar bland medarbetarna finns i listan nedan.

Nya kommittémedarbetare: SoyAlex (Fanlore), Carly (AO3-dokumentation), Red (AO3-dokumentation), telescopicpoems (AO3-dokumentation), VSSAKJ (AO3-dokumentation), Taylor Ann (Valutskottet), 6 andra medarbetare inom AO3-dokumentation, 1 annan medarbetare inom Fanlore
Nya volontärer inom kodning: Linny1990, Nico, ArtOfCode, saraolives, ooh, potatoesque & 6 andra
Nya volontärer inom taggorganisering: Chanel Tilghman, Kamika, Rea, seimaisin, Vociferocity, Sephira, KatrinaJG, GoldenFalls, elizabethclaire, Deeps, Anushka J., Hilda Teo, Squashedrosie, Adrienne Raw, Zenaxia, theeone, Mickanick, 55555, Manya, G.D. Franco, 1 volontär till
Nya översättarvolontärer: ncastro, Anya Z.

Avgående kommittémedarbetare: Hele Braunstein (Support), Jessica Mosley (Valutskottet), Asante Simons (AO3-dokumentation), 3 medarbetare inom Valutskottet, 2 medarbetare inom Internationalisering & Spridning, 2 medarbetare inom Utveckling & Medlemskap
Avgående volontärer inom kodning för AD&T: 1 volontär
Avgående volontärer inom översättning: Kshitija Agrawal, 2 andra

För mer information om våra kommittéers arbete, var vänlig läs listan över kommittéer på vår webbsida

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.