AO3 News

Post Header

בואו נדבר על ועדת תמיכה

אנו משנות במקצת את החלוקה בין משימות שבטיפול ועדת מדיניות ושימוש לרעה למשימות שבטיפול ועדת תמיכה, מתוך כוונה לאזן את עומס הפניות בין שתי הוועדות.

ועדת מדיניות ושימוש לרעה תמשיך לטפל בפניות הנוגעות להפרות של תנאי השימוש, וועדת תמיכה תמשיך לקבל את דיווחי התקלות ולענות לשאלותיכן בנוגע לאופן השימוש בארכיון. אך ישנן מספר נושאים שהיו עד כה בטיפול ועדת מדיניות ושימוש לרעה, וכעת יעברו לטיפול ועדת תמיכה, והם:

  • אובדן גישה לחשבון (לדוגמה, אם אינכן זוכרות את כתובת הדוא"ל בה השתמשתן ליצירת חשבון או שאין לכן גישה אליה, ולכן אינכן יכולות לאפס את הסיסמה לחשבונכן)
  • שאלות ובעיות הנוגעות ליצירות עלומות
  • יצירות עם תיוג שפה שגוי

אם אתן מעוניינות לשלוח פנייה באחד מנושאים אלה, אנא שלחו אותה לוועדת תמיכה. אם דיווחתן על בעיה למקום הלא נכון, אין דבר! אנו נבקש מכן לשלוח את הפנייה מחדש לצוות הנכון, או שנעביר אותה בעצמנו.

אנו מקוות ששינויים אלה יפנו לוועדת מדיניות ושימוש לרעה את הזמן שהן זקוקות לו כדי לטפל בנושאים אחרים!