AO3 News

Post Header

Published:
2014-10-24 12:16:07 -0400
Original:
Advocacy
Tags:

Siedem Lat, Siedem Cudów – Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej (OTW) – Promocja Członkostwa, 19-26 Października 2014

Wielu fanów odkryło OTW (Organizację na rzecz Twórczości Przeobrażonej) poprzez Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum) lub Fanlore, ale nie każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, że OTW to grupa wspierająca i co to oznacza.

Dla OTW oznacza to nie tylko to, że zapewniamy miejsce, aby chronić i zachowywać twórczość fanowską, ale udzielamy się również w publicznych dyskusjach dotyczących fandomu i twórczości fanowskiej. Wypowiadamy się w celu ulepszenia publicznych zasad i postrzegania prac i kultury fanowskiej. Twoje wsparcie pomaga nam mówić o problemach dotyczących nas wszystkich na więcej sposobów i na szerszym forum.

OTW uważa za szczególnie ważne wspieranie przestrzeni fanowskich prowadzonych przez kobiety. Zbyt często współczesne fandomy dziedzin takich jak sport, tradycyjne science fiction a także nowsze fandomy postrzegane są jako domena mężczyzn. Wierzymy w wartość społeczności internetowych opartych na pracach fanowskich, gdzie gromadzą się kobiety, osoby queer, genderqueer lub osoby różnej rasy oraz fani przedstawiający inne mniejszości.

Dla nas wspomaganie tych przestrzeni nie polega jedynie na pomocy online. Dlatego bardziej skupiamy się na pomaganiu w takich miejscach jak konwenty. W tym roku wysłaliśmy przedstawicieli OTW na Comic-Con i Worldcon, i pracujemy nad zagospodarowaniem jeszcze większej ilości środków dla każdego, kto chce reprezentować OTW i jej projekty na konwentach.

Zdajemy sobie również sprawę, że pomoc czasami nie ogranicza się jedynie do fandomu - dlatego niedawno razem z EFF byliśmy sponsorem wydarzenia na Dragon Con, wspierającego prawo do prywatności online. Byliśmy też obecni na innych wydarzeniach przyjaznych fandomowi, takich jak AdaCamp, obóz treningowy open source skierowany do kobiet w kulturze technicznej i open source. Oraz, jak zawsze, poprzez naszą pracę prawną wspomogliśmy przestrzenie dla fanów i większą wolność twórczą zgodnie z obecnymi prawami autorskimi. Działania te dają naszym wolontariuszom szansę na zdobycie pewności siebie co do swoich umiejętnosci i zdolności, podczas gdy OTW ulepsza swoją pracę.

Wierzymy, że nasze wsparcie pomaga tworzyć silne fandomowe środowisko dla nas i naszej społeczności. Poprzez złożenie darowizny dla OTW możesz zagwarantować, że w dalszym ciągu będziemy używać naszych głosów aby mówić otwarcie o pracach fanowskich przez wiele kolejnych lat.