AO3 News

Post Header

Published:
2020-03-11 18:50:14 -0400
Original:
Upcoming changes to kudos
Tags:

אנחנו עובדות על כמה שינויים מאחורי הקלעים למערכת הקודוס, כדי ש-Archive Of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) יוכל להמשיך להתמודד עם הכמות האדירה (659 מיליון, והמספר רק עולה!) שיצירות מקבלות מדי יום ממשתמשות רשומות ומאורחות. כפתור הקודוס ימשיך לעבוד כמקודם; השינוי יהיה במסד הנתונים, ומטרתו למנוע מצב של מתן קודוס ליצירה יותר מפעם אחת על ידי אותה משתמשת או אורחת. שינוי זה יוביל גם לביטול מקרים קיימים של כפל קודוס. ביצירות שבהן יש כפל קודוס, הכפילויות יימחקו ומספר הקודוס הכולל יירד באופן חד-פעמי.

בעבר הסתמכנו על הקוד של מערכת הקודוס כדי למנוע כפילויות. ברוב המקרים זה עבד כמתוכנן, אך במקרים של חיבור איטי לאינטרנט או לחיצות כפולות מהירות על הכפתור, לפעמים הפעולה הייתה נקלטת יותר מפעם אחת.

אנו מוסיפות מגבלה במסד הנתונים שאמורה למנוע מצב זה. שימו לב שהמגבלה תבטל גם כפילויות קיימות בקודוס של יצירה ותמחק אותן ממניין הקודוס. פירוש הדבר שאם קיבלתן קודוס מאותה משתמשת או אורחת ליצירה מסוימת, מספר הקודוס שיש ליצירה ירד עם החלת השינוי. לדוגמה: אם אחת היצירות שלכן קיבלה קודוס שלוש פעמים מאותה משתמשת, שניים מהם יימחקו.

בכוונתנו להחיל את השינוי ב-16 במרץ, ואנו צופות שתהיה עצירה זמנית של פעילות האתר לפני שהשינוי יוצא אל הפועל. אין לנו דרך לדעת מתי בדיוק זה יהיה, אבל נשתדל לפרסם עדכון ב-@AO3_Status Twitter (חשבון הטוויטר לעדכוני מצב של AO3) לפני שהתהליך מתחיל.

שימו לב – בזמן שאנו עובדות על שינוי זה, ייתכן ויקרו תופעות מוזרות כאשר תרצו להשאיר קודוס, כלומר, מספר הקודוס יפחת או שקודוס כפולים ייעלמו.