AO3 News

Post Header

Published:
2020-03-11 18:49:17 -0400
Original:
Upcoming changes to kudos
Tags:

Będziemy robić kilka pozakulisowych zmian do kudos, aby Archive Of Our Own - AO3 (Nasze Własne Archiwum) mogło poradzić sobie z ich ogromną ilością (659 milionów i stale rośnie!), którą użytkownicy i goście pozostawili przez lata. Kudos będą działać w ten sam sposób, ale w bazie danych zostanie dodana nowa opcja, aby nie dało się zostawić podwójnych kudos. To spowoduje jednorazowy spadek kudos w pracach, do których dodane były duplikaty.

Poprzednio opieraliśmy się na kodzie kudos, aby mieć pewność, że konkretny użytkownik lub gość może pozostawić tylko jedno kudos na pracę. Zazwyczaj dawało to spodziewany rezultat, ale czasem powolny internet lub szybkie podwójne kliknięcie przycisku kudos sprawiało, że do pracy przypisywane były duplikaty kudos.

Będziemy dodawać warunek na poziomie bazy danych, który powinien temu zaradzić. Jednak ta zmiana spowoduje usunięcie zarejestrowanych duplikatów z bazy danych. To oznacza, że jeśli masz zarejestrowane duplikaty kudos od tego samego użytkownika lub gościa na jednej z twoich prac, twoja całościowa liczba kudos spadnie, gdy wprowadzimy tę zmianę. Na przykład, jeśli twoja praca ma trzy kudos od tego samego użytkownika, całościowa liczba kudos zmniejszy się o dwa.

Planujemy zaimplementowanie zmiany 16 marca i przewidujemy krótkie problemy w dostępie do strony przed wprowadzeniem zmian. Nie możemy przewidzieć dokładnego czasu trwania problemów, ale będziemy publikować ostrzeżenia na Twitterze @AO3_Status zanim będzie miało to miejsce.

Ważna informacja: podczas gdy pracujemy nad tą zmianą, możesz zauważyć dziwne zachowanie przy zostawianiu kudos, np. zmniejszającą się całościową liczbę albo znikające duplikaty kudos.