AO3 News

Post Header

Published:
2020-03-11 18:48:45 -0400
Original:
Upcoming changes to kudos
Tags:

Vi håller på att förändra en del saker bakom kulisserna för att se till att Archive Of Our Own - AO3 (Vårt eget arkiv) även i fortsättningen kan hantera den otroliga mängden beröm (659 miljoner och det blir fler hela tiden!) som användare och gäster har lämnat genom åren. Beröm kommer att fortsätta att fungera på samma sätt, men det kommer att finnas en ny kontroll i databasen som ska se till att det verkligen inte går att lämna dubbla beröm. Detta kommer att innebära att verk som redan har dubbla beröm kommer att få en minskning av antalet beröm när dubbletterna tas bort.

Tidigare har vi förlitat oss på koden bakom beröm-funktionen för att säkerställa att en viss användare eller gäst bara kunde lämna ett enda beröm en enda gång på respektive verk. I de flesta fall har detta fungerat bra, men ibland har en långsam uppkoppling eller ett snabbt dubbeltryck på kudos-knappen kunnat leda till att fler än ett beröm registrerats.

Vi lägger nu till en begränsning på databasnivå som ska förhindra att detta händer. Dock kommer denna förändring också att innebära att eventuella befintliga dubbletter blir ogiltiga och tas bort från databasen. Detta betyder att om du har fått flera beröm från samma användare eller gäst på något av dina verk, så kommer ditt totala antal beröm att gå ner när vi inför denna förändring. Till exempel, om ditt verk har tre beröm från samma användare så kommer det totala antalet beröm på detta verk att minska med två.

Vi planerar att genomföra förändringarna den 16 mars, och förväntar oss att sidan ligger nere en kort stund innan förändringarna börjar gälla. Vi kan inte säga exakt vid vilken tid på dygnet det sker, men vi kommer att göra vårt bästa för att förvarna er på @AO3_Status Twitter innan det händer.

Vänligen observera att medan vi arbetar med den här förändringen kan du komma att märka av vissa konstigheter när du ger beröm, till exempel att antalet beröm minskar eller att dubbla beröm försvinner.