AO3 News

Post Header

Aby zmniejszyć nadużycia, wdrożyliśmy kilka zmian do współtworzenia prac, rozdziałów i serii na Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum). Do tej pory każdy użytkownik mógł dodać cię jako współtwórcę bez twojej zgody. Teraz dodaliśmy zaproszenia do tworzenia, aby zapewnić, że nie zostaniesz dodana/y jako współtwórca dopóki nie zaakceptujesz zaproszenia. Dodatkowo wprowadziliśmy nową preferencję, którą należy zaznaczyć, aby inni użytkownicy mogli dodać cię jako współtwórcę.

Nic się nie zmieni w aktualnie istniejących pracach współtworzonych: wszyscy twórcy będą mogli edytować pracę, rozdział lub serię, nawet jeśli nie zaznaczą tej preferencji. Ale zanim można będzie cię zaprosić jako nowego współtwórcę, musisz zaznaczyć opcję "Allow others to invite me as a co-creator" (Pozwól innym na zaproszenie mnie jako współtwórcę) na twojej stronie Preferences (Preferencje). (Gdzie mogę znaleźć opcje Preferencji?)

Wyłączenie tej preferencji nie usunie cię z istniejących prac współtworzonych ani nie zablokuje aktualnym współtwórcom możliwości dokonania zmian. Możesz włączyć i wyłączyć tę opcję ile razy tylko chcesz. Wyłączenie tej preferencji nie usunie zaproszeń do współtworzenia – nadal znajdziesz je pod linkiem "Creator Invitations" (Zaproszenia do tworzenia) na swoim Dashboardzie (Tablicy), kiedy z powrotem włączysz tę opcję.

Jeśli chcesz dodać jako współtwórcę osobę, która nie ma tej preferencji włączonej i z którą nie możesz się skontaktować, możesz użyć pola Notes (Notatki), aby oddać zasługi odpowiedniej osobie.

Przepraszamy, że nie byliśmy w stanie ogłosić tej zmiany wcześniej, jak to zazwyczaj robimy, ale dodawanie współtwórców, którzy nie chcieli być połączeni z pracą, było coraz częściej wykorzystywane do nadużyć oraz spamu i nie chcieliśmy spowodować zwiększenia skali problemu przez opublikowanie zmian przed ich wprowadzeniem. Mamy nadzieję, że te zmiany będą ulgą dla użytkowników, którzy byli celem nadużyć, i pomogą wszystkim mieć lepszą kontrolę nad swoim doświadczeniem na AO3.