AO3 News

Post Header

For å kutte ned på misbruk har vi nettopp gjort noen endringer på det å legge til medskapere til verk, kapitler og serier på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Tidligere var det mulig for enhver bruker å føre deg opp som medskaper uten ditt samtykke. Vi har opprettet invitasjoner som forsikrer at du ikke vil bli listet som medskaper før du har godtatt invitasjonen. I tillegg har vi lagt til en preferanse-innstilling som du må huke av forfør andre brukere kan invitere deg til å bli medskaper.

Ingenting vil endres på eksisterende medskapte verk: Alle skapere vil fortsatt være i stand til å redigere verket, kapitlet eller serien selv om de velger å ikke slå på preferansen. Før du kan inviteres som en ny medskaper, må du slå på alternativet "Allow others to add me as a co-creator" (tillat andre å legge meg til som en medskaper) på din Preferences (preferanser)-side. (Hvor finner jeg mine preferanser?)

Å slå av preferansen vil ikke fjerne deg fra noen medskapte verk, eller hindre medskapere av eksisterende verk å gjøre endringer. Du kan slå preferansen av og på så mange ganger som du vil. Skrur du preferansen av, vil ingen av medskaper-invitasjonene slettes – du vil fortsatt kunne finne dem ved å følge lenken "Creator Invitasjons" (skaper-invitasjoner) på ditt Dashboard (skrivebord) når du skrur preferansen på igjen.

Dersom du trenger å legge til en medskaper som ikke har preferansen påslått og som du ikke får kontakt med, kan du bruke feltet for Notes (skaperens kommentar) til å kreditere noen andre.

Vi beklager at vi ikke var i stand til å annonsere denne endringen på forhånd slik som vi vanligvis gjør, men det å legge til medskapere som ikke ønsket å assosieres med et verk var i ferd med å bli en stadig vanligere misbruk- og spam-taktikk, og vi ønsket ikke å se en økning i disse tilfellene ved å annonsere på forhånd når denne endringen kom til å finne sted. Vi håper at disse endringene kommer som en lettelse for brukere som har vært utsatt for dette og at de hjelper alle til å føle seg mer i kontroll over deres opplevelse av AO3.