AO3 News

Post Header

Published:
2019-04-03 12:13:04 -0400
Original:
OTW Finance: 2019 Budget
Tags:

Rozpočet pro rok 2019 Společnosti pro transformativní tvorbu

Rok 2018 byl pro Správu financí OTW (Organizace pro transformativní tvorbu) rokem jak krušným, tak produktivním. Nadále pracujeme na tom, aby byly účty vždy zaplaceny a aby bylo vše řádně zaznamenáno a provedeno v souladu se standardními postupy.
Též se již připravujeme na účetní závěrku a audit účetních výkazů za rok 2019!

A teď již k našemu rozpočtu na rok 2019 (pro více informací nahlédněte do tabulky rozpočtu):

Náklady na rok 2019

Výdaje dle projektu: Archive of Our Own (Náš vlastní archiv): 81,2 %, Open Doors (Otevřené dveře): 0,2 %, Transformative Works and Cultures (TWC – Transformativní tvorba a kultura): 0,4 %, Fanlore: 1,3 %, Legal Advocacy (Právní obrana): 1,0 %, Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků): 0,1 %. Administrativa: 9,8 %, Fundraising (Získávání finančních prostředků): 6,1 %

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

Využito 12 242,60 USD; zbývá 405 861,47 USD

 • K 28. únoru 2019 bylo využito 12 242,60 USD z celkového rozpočtu 418 104,06 USD.
 • Na chod AO3 bylo použito 81,2 % výdajů OTW. To zahrnuje většinu našich výdajů na servery – jak nové nákupy, tak stávající kolokace a jejich údržbu, tj. nástroje monitorující výkon stránek a různé licence systémů (přehled všech programových nákladů).
 • Předpokládané výdaje AO3 na tento rok zahrnují 110 000,00 USD za aktualizace a kontrolu zabezpečení provedenou externími pracovníky.
 • Předpokládané výdaje AO3 zahrnují také 177 000,00 USD na generální opravu a rozšíření serveru. Aktuální vybavení nahradí nové virtualizační servery, které AO3 usnadní testování a nasazení kódu. Ze starých serverů se stanou úložné prostory pro nové servery. Další nové servery rozšíří schopnost AO3 obsluhovat stránky a sníží počet problémů s připojením, které se vyskytují během vyhledávání.
 • Další předpokládané výdaje zahrnují 33 000,00 USD pro dodavatele systémů, kteří budou pracovat na hardwarové infrastruktuře AO3.

Fanlore

Využito 329,34 USD; zbývá 6 409,63 USD

 • K 28. únoru 2019 bylo využito 329,34 USD z celkového rozpočtu 6 738,97 USD.
 • Výdaje pro Fanlore jsou převážně za přidělenou část serveru, údržbu a kolokace, a dále za licence související s obnovením webové domény Fanlore (přehled všech programových nákladů).
 • Nové virtualizační servery budou též obsluhovat stránky Fanlore a skladovat zálohy Fanlore wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)

Využito 275,00 USD; zbývá 1 558,00 USD

 • K 28. únoru 2019 bylo utraceno 275,00 USD z celkového rozpočtu 1 833,00 USD.
 • Výdaje TWC se skládají z hostingu webových stránek časopisu a nákladů na jeho vydávání a skladování (přehled všech programových nákladů).

Open Doors (Otevřené dveře)

Využito 91,82 USD; zbývá 844.35 USD

 • K 28. únoru 2019 bylo využito 91,82 USD z celkového rozpočtu 936,17 USD.
 • Výdaje projektu Otevřené dveře za tento rok sestávají z hostování, zálohy a platby domény pro importované archivy fanouškovských prací (přehled všech programových nákladů).

Legal Advocacy (Právní obrana)

Využito 0 USD; zbývá 5 000,00 USD

 • K 28. únoru 2019 bylo využito 0 USD z celkového rozpočtu 5 000,00 USD.
 • Výdaje Právní obrany sestávají z poplatků za doručování soudních písemností, cestovních výloh pro účastníky konferencí a soudních stání (přehled všech programových nákladů).

Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků)

Využito 0 USD; zbývá 500,00 USD

 • K 28. únoru 2019 bylo utraceno 0 USD z celkového rozpočtu 500,00 USD.
 • Předpokládané výdaje zahrnují 100 USD na tisk letáčků a 400 USD na další činnosti (přehled všech programových nákladů).

Fundraising (Získávání finančních prostředků)

Využito 2 296,25 USD; zbývá 29 163,75 USD

 • K 28. únoru 2019 bylo využito 2 296,25 USD z celkového rozpočtu 31 460,00 USD.
 • Naše výdaje pro získávání finančních prostředků sestávají z transakčních poplatků požadovaných třetí stranou, která má na starost zpracovatele plateb peněžných darů, pořízení a doručení děkovných dárků a nástrojů užívaných k hostování databáze OTW členů a sledování komunikace s dárci a potenciálními dárci (přehled všech nákladů pro získávání finančních prostředků).

Administrativa

Využito 2 785,99 USD; zbývá 47 685,81 USD

Příjmy pro rok 2019

Příjmy OTW: Příspěvky z dubnové kampaně: 31,0 %. Příspěvky z říjnové kampaně: 35,8 %. Příspěvky mimo kampaně: 28,6 %. Příspěvky ze zaměstnaneckých příspěvkových programů: 4,5 %. Úrokové příjmy: 0,1 %. Autorský honorář: <0,1 %

 • OTW je zcela podporována vašimi příspěvky – děkujeme za vaši štědrost!
 • Největší část příspěvků dostáváme v rámci dubnových a říjnových kampaní, které by v roce 2019 měly společně tvořit přibližně 67 % našich příjmů. Další příspěvky nám chodí ze zaměstnaneckých příspěvkových programů (programy, s jejichž pomocí ve Spojených státech některé velké společnosti podporují charitativní příspěvky svých zaměstnanců darováním částky ve stejné výši), autorských honorářů, od Amazon Smile a PayPal Giving Fund, které rozdávají příspěvky z programů jako je Humble Bundle a eBay for Charity. Pokud pomocí těchto stránek nakupujete a chtěli byste nás podpořit, zvolte prosím "Organization for Transformative Works" jako vámi vybranou charitativní společnost!
 • Vzhledem k vaší štědrosti v předchozích letech máme slušnou rezervu, ale tu si chceme nechat, jak se tak říká, pro strýčka Příhodu. Díky tomu můžeme prozkoumat alternativní zdroje příjmů nahrazující příspěvky. Správa financí pokročila v hledání vhodné investiční metody pro malé neziskové organizace jako je OTW a plánuje do konce roku 2019 založit nízkorizikové konzervativní investiční portfolio.
 • Tyto rezervy nám také pomáhají v letech, kdy máme v plánu větší než obvyklé nákupy. Jak již bylo zmíněno, plánujeme během nejbližších měsíců nahradit starý serverový hardware a též koupit jeden nový, což letos výrazně navýší naše výdaje. Některé z předpokládaných výdajů představených v tomto rozpočtu se však nemusí do konce roku kvůli různým problémům či omezením uskutečnit. Přestože jsou v tabulce rozpočtu zařazené všechny očekávané náklady, rozhodli jsme se alokovat na tyto méně pravděpodobné náklady 96 000,00 USD z našich rezerv. Je ale možné, že budeme muset využít z rezerv ještě více v závislosti na aktuálních potřebách v průběhu roku. Přesnější informace o tom, jaké výdaje byly a dále budou vynaloženy během roku 2019, uvedeme v říjnové aktualizaci informací o rozpočtu.
 • Ke dni 28. února 2019 jsme obdrželi 23 840,99 USD a do konce roku předpokládáme příjem 419 475,00 USD.

Vybrány příspěvky ve výši 23 840,99; zbývá získat 395 634,01 USD

Máte nějaké otázky?

Máte-li nějaké otázky k rozpočtu nebo financím OTW, kontaktujte výbor pro správu financí. Plánujeme také uspořádat otevřený chat, kde odpovíme na všechny vaše otázky. Tento chat bude probíhat kompletně v angličtině a anglická verze tohoto příspěvku obsahuje více informací o tom, kdy bude chat probíhat a jak se můžete připojit.

Aktualizovaný rozpočet OTW na rok 2019 v tabulce můžete stáhnout na tohoto odkazu.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.