AO3 News

Post Header

Published:
2018-12-14 00:53:43 UTC
Original:
The Archive now supports a whole lot more characters!
Tags:

🎁

תודות לעדכון במסד הנתונים שתוכנן במשך זמן רב, Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) מאפשר כעת שימוש בכל האמוג'י האחרונים, וכן בסט רחב יותר של תווים במספר שפות (כמו, למשל, כמה מהאותיות הפחות נפוצות ביפנית ובסינית). תוכלו להשתמש בהם ביצירות, בתגובות ובפרופילים. 🎉🍾🎈🎊🎇. למעשה, כל שדות הכתב באתר תומכים כעת בסט התווים UTF8MB4, פרט למספר שדות מועטים שהגבלנו לאותיות לטיניות ולמספר סימני פיסוק, כמו שמות עט או שמות אוספים.

🔧

קידוד UTF8MB4 הפך לאפשרי רק מספר שנים לאחר התהוותו של AO3, לכן, כאשר העדכון הפך לבלתי נמנע, כבר היה ברשותנו מסד נתונים כביר שהכיל את הקידוד הישן. לאחר העבודה שעשינו לאחרונה על השרתים, אשר כללה עדכון גרסה ל-MySQL 5.7, אלו שניסו לפרסם יצירה או תגובה המכילות תו שאינו נתמך (לדוגמה, אחד מהאמוג'י החדשים יותר), נתקלו בדף שגיאה חלק שהחריף את הבעיה.

עם זאת, החלת הקוד החדש על מסד הנתונים שלנו שגודלו 617GB, הייתה משימה אדירת מימדים שהייתה מצריכה את השבתת האתר לכמה ימים. לשמחתנו, הצלחנו לחשוב על תכנית שאפשרה לנו לשמור על זמן השבתה מינימלי על ידי שינוי של עותק חדש וריק של טבלת מסד הנתונים שלנו שעה שהטבלה "הישנה", המכילה את כל המידע, עדיין נמצאה בשימוש. כשכל אחת מהטבלאות החדשות הושלמה, העתקנו את המידע והתחלנו להשתמש באותה טבלה לפני שעברנו לטבלה הבאה.

😱

תודות למאמצים שקדניים ומתמידים של מנהל המערכת שלנו, james_, השלמנו את העבודה תוך קצת יותר משבוע ואף מידע לא הלך לאיבוד. עם זאת, נתקלנו בבעיה בלתי צפויה עם אחד מהאילוצים שהכנסנו למסד הנתונים כדי למנוע יצירה של מספר תגיות עם שמות זהים.

עקב שינוי באופן השוואת המידע, מספר תווים, כמו ss ו-ß נחשבים כרגע כזהים. משמעות הדבר היא שכאשר העתקנו תגית כמו "Weiss Kreuz" אל המערכת החדשה, וכמה שניות מאוחר יותר ניסינו להעתיק את התגית "Weiß Kreuz", התגית השנייה נחשבה כפילות של הראשונה ונשמטה. הדבר הוביל לכך שיצירות שפורסמו תחת התגית השנייה הפכו קשות יותר למציאה לאורך מספר ימים, מאחר והיא הפסיקה להופיע עליהן.

ברגע שגילינו את הבעיה ואיתרנו את המקור, הצלחנו להשתמש בגיבוי של מסד הנתונים כדי לשקם את השינויים שהחלנו עד לנקודת ההחלפה האחרונה, כך שיכולנו להשוות בין הטבלאות ולהשיב את התגיות האבודות.

👍

יחד עם ועדת מיון תגיות, השבנו את כל התגיות שהושפעו בחזרה למערכת, כך שהן שוב פעם מופיעות ביצירות. התנצלותנו הכנה והמלאה עבור כל יצירה או סימניה שהושפעו מהעניין.

למרות שכעת העדכון הושלם ומסד הנתונים שלנו מאפשר להשתמש בכל התווים החדשים הללו, אנא זכרו שמספר מכשירים ודפדפנים, וכן אפליקציות וקוראי ספרים אלקטרוניים המסתמכים על פורמט MOBI, עלולים שלא להציגם כראוי. עם זאת, כולנו תקווה שתהנו מהאפשרויות החדשות הטמונות באמוג'י ושתשאירו אהבה צבעונית ביותר בתגובות! ❤🧡💛💚💙💜