AO3 News

Post Header

Published:
2018-11-10 12:00:52 -0500
Original:
October 2018 Newsletter, Volume 129
Tags:

OTW nyhetsbrev

I. OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) värvningskampanj

Tack vare er blev denna månads värvningskampanj en rekordsuccé. När allting hade räknats ihop uppgick gåvorna till totalt 203 557,29 US$, från totalt 8203 givare. 479 premier begärdes - inklusive den mycket populära nya kudos-stressbollen.

Mycket beröm till allt folk från OTW som jobbat hårt med värvningskampanjen, inklusive Utveckling & Medlemskap, Kommunikation, Översättning, Ekonomi, och många andra!

Och stort beröm till er -- alla som gav gåvor, synliggjorde och firade OTW med oss. Tack så mycket!

II. På The Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv)

Taggorganisering firade en viktig milstolpe denna månad med kononiseringen av det 30 000-ende fandom på AO3! För att hedra tillfället, sammanställer Taggorganisering några tips om hur man kan använda taggar till sin fördel, inklusive hur man undviker problemet med för många “Peter”, som handlar om att det finns så många karaktärer som har Peter som förnamn, ibland inom samma fandom (för nuvarande finns det mer än 580 Peter på AO3) och om man inte specifierar vilken Peter man hänvisar till när man väljer taggar för sitt verk blir det väldigt svårt att separera och länka dem korrekt så att sökresultaten stämmer.

Öppna Dörrar är tillbaka med två meddelanden om arkivimporter denna månad. P/K All the Way, ett Star Trek: Voyager -arkiv för verk av fans, och Elusive Lover, a Star Wars-arkiv för verk av fans, kommer båda till AO3.

Policy & Missbruk fortsatte att ta emot tusentals spam-ärenden i oktober, tillsammans med ca 700 riktiga ärenden. Snälla, var tålmodiga när ni väntar på svar på en anmälan ni gjort. Vi svarar på varje anmälan (som inte är spam), men det tar lite längre tid än vanligt just nu.

Slutligen tog Support emot mer än 700 ärenden denna månad, och taggorganiserararna hanterade ca 210 000 taggar i september. (Antalet för oktober kommer i nästa nyhetsbrev.)

III. Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

Ni kanske minns OTWs Juridiska kommittés fortsatta arbete för att utöka och förtydliga undantag från USAs Digital Millennium Copyright Acts bestämmelser om kringgående. Undantag från DMCA tillåter uttryckligen vissa typer av dekryptering (som att rippa DVD eller Blu-Ray-filer, eller dekryptera digitala filer) för vissa typer av tillåten användning av upphovsrätt. Under de gångna åren har OTW Juridiska, till exempel, framgångsrikt säkrat ett undantag för icke-kommersiella fanvideoskapare att rippa DVD-skivor och Blu-Ray-skivor och dekryptera digitala filer för att kunna använda korta portioner i sina videor.

Under det senaste året har vi arbetat med att klargöra och utvidga undantag för att tillåta dekryptering för andra fan-ändamål. I oktober utfärdade USAs upphovsrättsbyrå sitt avgörande om den senaste omgången av framställningar som OTW Juridiska och våra allierade lämnade in till upphovsrättsbyrån. Vi fick inte allt vi bad om, men vi har några goda nyheter:

  • Undantagen har utvidgats utöver dokumentärfilm och icke-kommersiell fanvideo till att inkludera användning av korta portioner för parodi, kritik och kommentarer.
  • Undantagen har utökats för facklitterära multimedia-e-böcker, så de tillåter (till exempel) författare att dekryptera DVD, Blu-ray och onlinekällor för att inkludera korta delar av dem i OTW:s akademiska tidskrift, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer).

Hurra för dessa steg i rätt riktning, och vi kommer fortsätta att kämpa för fan-vänliga lagar.

Under oktober har OTW Juridiska också lämnat in ett amicus-utlåtande angående TVEyes v. Fox. I utlåtandet bad vi USAs högsta domstol att bekräfta en princip som högsta domstolen först formulerade för flera år sedan: att om en upphovsrättsinnehavare aldrig någonsin skulle tillåta en viss användning av sitt arbete — som parodi, kritik eller omvandling som de ogillar — då skadar någon som använder arbetet för det ändamålet inte någon marknad för verket som upphovsrättsinnehavaren någonsin skulle dra nytta av. Vi kommer informera er om något mer händer i detta fall.

IV. LEDNING OCH STYRNING

Nyligen valda styrelsemedlemmarna Lex de Leon och Natalia Gruber påbörjade sina perioder nu i oktober, medan Matty Bowers och Atiya Hakeem avslutade sina. Stort tack till de avgående styrelsemedlemmarna och ett varmt välkommen till de nya.

Ekonomi publicerade en uppdaterad verision av OTWs budget för 2018 den här månaden och höll en allmän chatt för att svara på frågor om budgeten. Stort tack till alla som deltog i chatten--det var jätteroligt att träffa er!

Ekonomi släppte också OTW:s granskade bokslut för 2017 denna månad. Detta finns på OTWs webb, på sidan för Rapporter och styrdokument.

V. Nytt om folk

Från och med den 26 oktober har OTW totalt 701 volontärer. \o/ Den senaste tidens personalförändringar redovisas här nedanför.

Nya kommittéordförande: Claire P. Baker (tar över platsen som ordförande)
Nys kommittémedarbetarel: Frost The Fox (Volontärer och Rekrytering), Linde (Volontärer och Rekrytering), likegallows (Valkommittén), Emma Lloyd (Valkommittén), Daniela Maria António (Valkommitt+en), och fyra personer till inom Valkommitten och 2 personer till inom Policy & Missbruk
Nya volontärer inom Taggorganisering: WinterKnight, Crimsonochrome, Emily Finbow, Yuki, Emma L.

Avgående styrelsemedlemmar: Matty Bowers, Atiya Hakeem, Priscilla Del Cima (är inte längre ordförande men sitter kvar i styrelsen)
Avgående kommittéordförande: SunnyB (Översättning), Trey C (Översättning)
Avgående kommittémedarbetare: ltfoxyee (AO3 Dokumentation) och 1 person till inom AO3 Dokumentation, Moth (Policy & Missbruk), 1 person inom kommunikation, 1 person inom Utveckling och Medlemsskap, 2 personer inom Valkommittén, 1 person inom Strategisk Planering , 1 person inom Support, och 1 person inom System
Avgående volontärer, Taggorganisering: Eve Forbes, Natalia Gruber och 3 volontärer till
Avgående översättarvolontärer: 1 volontär inom Översättning

För mer information om kommittéernas inriktningar, se kommittélistan på vår webbplats.


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.