This work could have adult content. If you proceed you have agreed that you are willing to see such content.

If you accept cookies from our site and you choose "Proceed", you will not be asked again during this session (that is, until you close your browser). If you log in you can store your preference and never be asked again.

 1. Tags
  Summary

  Byl souzen a vyhnán, aby se naučil vážit si životů druhých. Zbaven téměř všeho, co ho odlišovalo od smrtelníků, kterými tak pohrdá, se Loki ocitá na stejném místě, kde utržil svou drtivou porážku. Ale zdá se, že ani to osudu nestačí a tak je záhy konfrontován s jedním z mála lidí, kteří mají skoro stejně nezdravé ego, jako on sám.

  Language:
  Čeština
  Words:
  26,852
  Chapters:
  12/12
  Comments:
  16
  Kudos:
  25
  Bookmarks:
  5
  Hits:
  1085