Shigeru/Shinji

This tag belongs to the Relationship Category.

Mergers

Shigeru/Shinji has been made a synonym of Ookido Shigeru | Gary Oak/Shinji | Paul. Works and bookmarks tagged with Shigeru/Shinji will show up in Ookido Shigeru | Gary Oak/Shinji | Paul's filter.