Katsuki Yuuri & Katsuki Mari

This tag belongs to the Relationship Category.

Parent tags (more general):

Mergers

Katsuki Yuuri & Katsuki Mari has been made a synonym of Katsuki Mari & Katsuki Yuuri. Works and bookmarks tagged with Katsuki Yuuri & Katsuki Mari will show up in Katsuki Mari & Katsuki Yuuri's filter.