1 - 20 of 44 Works in 金光布袋戲 | Jīnguāng Bùdàixì (TV)

Pages Navigation

Listing Works

 1. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  2,330
  Chapters:
  4/4
  Kudos:
  2
  Hits:
  41
 2. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  164
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  3
  Hits:
  92
 3. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  515
  Chapters:
  1/1
  Hits:
  10
 4. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  747
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  1
  Hits:
  51
 5. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  798
  Chapters:
  2/2
  Kudos:
  3
  Hits:
  66
 6. Tags
  Summary

  古风。双结局

  Language:
  中文
  Words:
  6,603
  Chapters:
  10/10
  Hits:
  6
 7. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  236
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  1
  Hits:
  475
 8. Tags
  Summary

  现代。怪力乱神

  Language:
  中文
  Words:
  2,151
  Chapters:
  3/3
  Hits:
  31
 9. Tags
  Summary

  架空民国,隐藏赤俏

  Language:
  中文
  Words:
  3,286
  Chapters:
  5/5
  Hits:
  16
 10. Tags
  Summary

  并不是日常现代文

  Language:
  中文
  Words:
  3,254
  Chapters:
  3/3
  Hits:
  5
 11. Tags
  Summary

  单发。1/3雁俏,2/3俏雁

  Language:
  中文
  Words:
  612
  Chapters:
  1/1
  Hits:
  6
 12. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  692
  Chapters:
  1/1
  Hits:
  8
 13. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  793
  Chapters:
  1/1
  Hits:
  11
 14. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  1,166
  Chapters:
  1/1
  Hits:
  13
 15. Tags
  Summary

  注意:古龙风格的镜月,魔性慎入。
  大量使用古龙原句。

  Language:
  中文
  Words:
  1,498
  Chapters:
  6/6
  Hits:
  7
 16. Tags
  Summary

  空网空。一辆小车。1互攻。2空网见面时写了一半,看完更新没忍住,所以是刚重逢的背景。3不是熟练司机。
  注意避雷慎入。

  Language:
  中文
  Words:
  227
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  2
  Hits:
  369
 17. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  587
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  4
  Hits:
  168
 18. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  375
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  2
  Hits:
  160
 19. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  302
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  2
  Hits:
  120
 20. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  263
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  1
  Kudos:
  4
  Hits:
  666

Filters

Filter results:

Pages Navigation