17 Works in 恋与制作人 | Liàn Yǔ Zhì Zuò Rén (Video Game)

Listing Works

 1. Tags
  Summary

  一个关于年轻教授用食物把小姑娘骗到家里,催眠到床上的故事。涉及到捆绑、道具、口交,纯肉请谨慎上车。

  Language:
  中文
  Words:
  340
  Chapters:
  1/3
  Kudos:
  5
  Hits:
  154
 2. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  157
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  3
  Hits:
  469
 3. Tags
  Summary

  ABO
  架空
  私设多

  Language:
  中文
  Words:
  201
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  5
  Hits:
  669
 4. Tags
  Summary

  ABO
  架空
  私设多

  Language:
  中文
  Words:
  201
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  6
  Hits:
  848
 5. Tags
  Summary

  超能力对教授起作用的私设

  Language:
  中文
  Words:
  124
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  5
  Hits:
  651
 6. Tags
  Summary

  科学献身车
  借梗黑镜第四季第六集

  Language:
  中文
  Words:
  222
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  3
  Hits:
  674
 7. Tags
  Summary

  ABO

  架空
  私设多

  Language:
  中文
  Words:
  193
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  20
  Hits:
  1041
 8. Tags
  Summary

  如果可以,李泽言一辈子都不想把许墨从关着他的罐子里放出来,但局势逼迫他不得不这么做。

  Language:
  中文
  Words:
  533
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  5
  Hits:
  665
 9. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  698
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  4
  Hits:
  160
 10. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  440
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  5
  Bookmarks:
  1
  Hits:
  246
 11. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  668
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  7
  Bookmarks:
  1
  Hits:
  352
 12. Tags
  Summary

  李泽言过生日。

  Language:
  中文
  Words:
  539
  Chapters:
  1/1
  Hits:
  224
 13. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  255
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  3
  Hits:
  759
 14. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  318
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  5
  Hits:
  249
 15. Tags
  Summary

  黑化失败后的许墨教授,和来审讯他的白起警官之间,又会擦出什么样的火花呢?

  Language:
  中文
  Words:
  119
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  6
  Hits:
  595
 16. Tags
  Summary

  许墨X白起,有车,存文,不喜勿入。

  Language:
  中文
  Words:
  200
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  7
  Hits:
  556
 17. Tags
  Language:
  中文
  Words:
  136
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  16
  Hits:
  976

Filters

Filter results: