1 Work in 人不知 - 贰十三 | Rén Bù Zhī - Èr Shísān

Listing Works

 1. Tags
  Summary

  凶宅&人不知Xover,CP是[(秦一恒白开真龙万锦荣)x江烁]+[(初一守岁人良杜康)x三鲜],恩劈,天雷滚滚。
  半架空,延续之前的欧非有别、美食主播等设定。

  更正:真龙被遗忘了,对不起。

  Language:
  中文
  Words:
  904
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  3
  Hits:
  228

Filters

Filter results: