AO3 News

Post Header

Published:
2014-10-26 12:06:18 -0400
Original:
Our Future
Tags:

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

Během tohoto týdne jste mohli vidět, že vás potřebujeme, že nás tvoří fandom, že neuvádíme reklamu, chráníme svobodu slova, respektujeme jeden druhého, hájíme fanoušky a fanouškovskou tvorbu, a že jsme naší komunitou.

Doufáme, že vám tento týden pomohl lépe porozumět divu, jaký OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) představuje. Řekli jsme si o sedmi divech OTW, ale to je jen špička ledovce. Takových divů máme tisíce a tisíce - každý z vás, který se podílel nebo ho nějak ovlivnil některý z našich projektů, představuje jeden z nich.

Kdykoli nahrajete audio povídku, tvoříte fanart, vytváříte a/nebo upravujete wiki stránky, píšete povídky nebo meta, betujete, čtete, prohlížíte si, nebo se zabýváte nějakou další z tisíce činností ve fandomu, jednou provždy měníte svět.

Součástí poslání naší společnosti je zachovat fanouškovskou kulturu. Chceme, aby se na celou tu úžasnou kulturu, kterou jsme vytvořili, pamatovalo, a aby byla ctěna, jak by to mělo být se vším, co je součástí dějin.

Ať už nás budete moci finančně podpořit nebo ne, jste součástí této historie. A s vaší pomocí tu budeme ještě dlouho. Během této kampaně jste nám opravdu dokázali, jak podporujete práci, kterou denodenně děláme, takže děkujeme!

Dvakrát za rok se sejdeme, abychom vás, naši komunitu, poprosili o pomoc, která nám umožní pokračovat. Touto kampaní jsme se zapsali do dějin tím, že jsme překonali náš cíl 70 000 $ a vybrali celých 164 625,58 $. S vaší pomocí se letošní říjen stal tím nejlepším, jaký naše společnost zažila.

Vzhledem k tomu, jak úspěšná byla tato kampa, chápeme, že naši dárci chtějí vědět, jak budou tyto prostředky použity. Protože jsme byli tou úžasnou sumou stejně překvapeni, jako mnozí z vás, zodpoví vám členové výborů a našeho Představenstva společně některé otázky v příspěvku, který zveřejníme příští neděli (2. listopadu)

Již dnes vám však můžeme říci, jak moc pro nás taková podpora znamená. Ne všichni vědí, že OTW je provozována výhradně dobrovolníky, což je hlavním důvodem, díky kterému jsme schopni dělat všechno to, co děláme, s rozpočtem, jaký máme k dispozici. I když za svou práci nedostáváme finanční odměnu, vaše podpora nám dodává mnohem více energie a odhodlání pro vás OTW i nadále zlepšovat. Děkujeme vám.